کلمات کلیدی: مرکز ملی پاسخگویی، قرآن و حدیث، رصد مراکز تولید شبهه، پرهیز از موازی کاری

تاکید حجت الاسلام میرکتولی بر پرهیز از موازی کاری فرهنگی
در این نشست دبیر مجمع عالی تفسیر حوزه علمیه قم بر سه موضوع رسانه، رصد مراکز تولید شبهه و پرهیز از موازی کاری در این زمینه تاکید کرد.