مرکز ملی پاسخگویی، سید محمد کاظم طباطبایی، جن

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی به سوالات مرتبط با جن مبتنی بر آیات و روایات پاسخ گفتند.