در نشستی از طرف پشتیبانی علمی مرکز مطرح شد:
در حاشیه اردوی دو روزه علمی تفریحی، نشستی با حضور خانواده های گروه پاسخگویی احکام برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، جمعی از کارشناسان پاسخگویی گروه احکام به همراه خانواده، در اردویی دو روزه نشست های علمی ویژه کارشناسان و خانواده ها برگزار شد.

در یکی از این نشست ها حجت الاسلام والمسلمین دکتر هاشمی جزی با حضور خانواده کارشناسان پاسخگوی احکام به بیان موانع و عوامل شکل گیری شخصیت به منظور تربیت صحیح فرزندان پرداخت.

رئیس بخش پشتیبانی علمی مرکز ملی پاسخگویی در ابتدا تحلیل شناخت مشکلات را بسیار مهم دانست و بخشی از آن را اینطور برشمرد: مشکلات تحصیلی، مشکلات روانی فرزندان و خود مانند اعتماد به نفس پایین، وسواس و ...، ازدواج و و شغل و فرندان، مشکلات خانوادگی، تحولات سیاسی و اجتماعی، هنجارها و هنجارشکنی های اجتماعی، مشکلات اقتصادی، مشکلات غربت و اقوام و سپس با ذکر مصادیقی به تبیین هر یک پرداخت.

وی در ادامه به عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری اندیشه که شامل جریان جهانی، شخصیت و روحیات فرد و عوامل محیطی می باشد پرداخت و توضیح راجع به هر یک ارائه کرد.

شایان ذکر است که این اردوی به منظور برگزاری کارگاه های تخصصی بخش احکام با نگاهی آموزشی و تفریحی در اردوگاه شهید حقانی کرج و با برنامه هایی مجزا ویژه کارشناسان احکام و خانواده های آنان برگزار گردید.