پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
مي توانيد از كتاب هاي سيري در صحيحين تاليف آيت الله نجمي ...

مي توانيد از كتاب هاي سيري در صحيحين تاليف آيت الله نجمي و كتاب مفاخر الاسلام  ، تاليف علي دواني و علم الحديث و تاريخ حديث، نوشته استاد كاظم مدير شانه چي استفاده نماييد.