باسلام
سن : 23 سال
تحصيلات : ليسانس
مرجع تقليد : سيدعلي حسيني خامنه اي

متن سؤال :
ازآنجاييكه پدرم كارمند باسابقه دولت ميباشد،دوستان وآشنايان زيادي در ادارات ومراكز دولتي دارد. حال ميخواستم بپرسم كه اگر پدرم ازطريق اين آشنايي ورفاقت بامديران دولتي، براي من دراين مراكز شغلي مهيا نمايد درحاليكه ميدانم عده اي هستند كه ازمن لايق تر وباسوادتر ميباشند ولي بيكارهستند، آيا اين مسئله همان پارتي بازي محسوب شده واشكال شرعي دارد ؟
به طوركلي حكم رابطه بازي وپارتي بازي چيست واگركسي با رابطه وپارتي مشغول كارشود، حقوق اين شخص حلال است يا حرام؟
باتشكر

پرسشگر گرامی با سلام و تشکر از ارتباطتان با این مرکز
1-درصورتی که استخدام شما برخلاف مقررات و قانون نباشد و شما نیز شایستگی انجام کاری راکه برای آن استخدام شده اید داشته باشید استخدام شما اشکال ندارد.
2- پارتی بازی در صورتی که برخلاف قانون و مقررات باشد و موجب ضایع شدن حق کسی باشد،حرام است. و اگر کسی با پارتی بازی غیر قانونی استخدام شود اصل کار پارتی بازی حرام است اما اگر شایستگی انجام کاری را که استخدام شده است داشته باشد، حقوقی که می گیرد اشکال ندارد.
پى‏نوشت‏
1 . آیت الله خامنه‌ای، پاسخ سؤال های مورد ابتلا ،شماره 79. وسؤال از دفتر آیت الله خامنه ای.