آیا قبل از خواب اگه از روی گوشی همراه به صورت خوابیده قران ودعا تلاوت کنیم اشکال دارد؟به ویژه در ماه مبارک رمضان که میخواهیم ایات بیشتری تلاوت شودو یا در حال خستگی که نمیتوان نشست .

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما در اين ماه عزيز؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛
خواندن قرآن از روي گوشي موبايل به حالت خوابيده، اگر کسي قصد بي احترامي نداشته باشد، اشکال ندارد.
کسي که توفيق خواندن قرآن و ادعيه نصيب او شده ،سزاوار است آداب خواندن قرآن و ادعيه را مراعات کند تا بهره بيش تري نصيب او شود . بسياري از بزرگان و اولياي الهي در اتاقي که قرآن در آن بود ، پاي خود را دراز نمي کردند.