با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه عزیز؛ و تشکر به خاطر ارتباطتان با این مرکز؛
با توجه به این که این کار باعث می شود دو همسر عورت همدیگر را ببینند و نیز به خاطر مفاسد دیگری که در پی دارد، آمیزش با دو همسر در یک رختخواب حرام می باشد. (1)

پی نوشت:
1. آیت الله مکارم شیرازی، بخشی از مسائل کثیر الابتلاء، سوال 264.