من پسری 21 ساله هستم و چند سالی است درگیر این مسئله(خود ارضایی) هستم وبارها وبارها آن رانرک کرده و برای مدت 30 -40 روز این کار را انجام نداده ام اما مجددا وسوسه شدم و به نقطه شروع برگشتم اخیرا هم شنیده ام داروهایی برای درمان این بیماری وجود دارد با عنوان "جین سین" میخواستم بدانم این داروها واقعا موثرند.

پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
بيش از هر چيز موفقيت 30و 40 روزه شما در ترك خودارضايي را تبريك جانانه مي گويم . به شما به عنوان يك روانشناس گوشزد مي نمايم كه نبايد به راحتي از كنار اين موفقيت چشمگير گذر نماييد. اگر هر فرد مبتلايي بتوانيد 30 و 40 روزه از عهده ترك خودارضايي بر آيد، قطعا با كمي همت بيش تر خواهد توانست به طور كامل بر اين عادت شوم چیره آيد.
اگر توانسته ايد فاصله بين دو وهله خود ارضايي را تا 30 تا 40 روز افزايش دهيد، چيزي نزديك به ترك كامل را تجربه كرده ايد.
توصيه مي شود بار ديگر به راهكارهاي ترك خودارضايي در سايت پاسخگو مراجعه نماييد . با توجه به برخي بندها بذل عنايت
بيش تري به موفقيت غرور آفرين خود داشته باشيد. در زمينه دارو درماني در زمينه ترك خودارضايي بايد گفت: داروهاي كاهنده شهوت سهم بسزايي در ترك كامل خودارضايي دارند . نبايد از اين راهكار در موارد اضطراري و آسيب زا غفلت ورزيد اما با توجه به اراده نسبتا بالاي شما چه بسا نياز چنداني به دارودرماني وجود نداشته باشد و بتوانيد با افزايش روز افزون فاصله بين دو وهله خودارضايي به ترك كامل خودارضايي نايل آييد.
اگر به هر دليلي خواهان مصرف دارو هستيد، براي پرهيز از برخي عوارض غير قابل جبران داروها در اسرع وقت به يك متخصص كليه و مجاري ادراري دين آشنا مراجعه نماييد. اگر متخصص مصرف داروها را بي اشكال دانست ،به مصرف بپردازيد . در غير اين صورت با تكيه بر توانمندي های سابق خود به ترك كامل خودارضايي اقدام نماييد.
بار ديگر تاكيد مي گردد از مصرف دارو بدون تجويز پزشك متخصص به شدت دوری نماييد.