پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
آن 40هديه كه بايدبعدازمرگ براي خدا عزراييل مالك جهنم و...برد، چیست؟
براي عزرائيل چهار چيز: رضايت حق داران، قضاي نمازها، اشتياق به خدا، و آرزوي مرگ؛ براي قبر هم چهار چيز: ترك سخن‏چيني، استبراي از بول، تلاوت قرآن، و نماز شب؛ ...

سلام؛ آن 40هديه كه بايدبعدازمرگ براي خدا عزراييل مالك جهنم و...برد رابگوييدچيست؟ باتشكر

مردي خدمت پيغمبر (ص) رسيده عرض كرد: اجازه مي‏فرماييد من آرزوي مرگ كنم؟ فرمود: مرگ چاره ندارد. اما مسافرت درازي است كه هر كس خواست برود بايد ده تحفه با خود ببرد، پرسيد:

چه تحفه‏اي؟ فرمود: براي عزرائيل، قبر، نكير و منكر، ميزان، پل صراط، دربان دوزخ، دربان بهشت، پيغمبر (ص)، و خداوند متعال.

 براي عزرائيل چهار چيز: رضايت حق داران، قضاي نمازها، اشتياق به خدا، و آرزوي مرگ؛

 براي قبر هم چهار چيز: ترك سخن‏چيني، استبراي از بول، تلاوت قرآن، و نماز شب؛

 براي نكير و منكر هم چهار چيز: راستگويي، ترك غيبت، حقگويي، و فروتني براي همه؛

 براي ميزان نيز چهار چيز: فرو خوردن خشم، تقواي راستين، رفتن به جماعت ها، و دعوت مردم به كارهاي خير؛

 براي صراط هم چهار چيز:اخلاص، خوش خوئي، ذكر زياد، و تحمل آزار ديگران؛

 براي دربان دوزخ هم چهار چيز: گريه از ترس خدا، صدقه‏ي مخفي، ترك گناه، و خوشرفتاري با پدر و مادر؛

براي دربان بهشت نيز چهار چيز: صبر در ناملايمات، شكر نعمت، صرف مال در راه خدا، و رعايت امانت در مال وقف؛

 براي پيغمبر هم چهار چيز: دوستي آنجناب، پيروي از سنت او، محبت اهلبيتش، و عفت زبان؛

 براي جبرئيل هم چهار چيز: كم خوري، كم خوابي و ادامه‏ شكر و كم حرفی؛

براي خداوند متعال هم چهار چيز: امر به معروف، نهي از منكر، خيرخواهي براي مردم، و مهرباني با همه.(1)

پی نوشت:

1. ( جاء رجل إلي النبيّ (ص)فقال له: أتأذن لي أن أتمنّي الموت‏...)

مشكینی، علی، تحریر المواعظ العددیه،انتشارات الهادی، ص 508-احمد جنتی، نصايح،(ترجمه مواعظ عددیه) ص: 303.