پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
توجیهش این بود كه می خواستم همان طور كه هستم من رو بپذیری؟
بعضی آقایان فكر می كنند فقط خانم ها باید آراسته باشند . این درست نیست. زن هم به آراستگی مردش نیاز دارد. امام صادق (ع) می فرماید : "همانگونه كه مردان دوست ...

چرا شوهر من هیچ گاه به خاطر من به خودش نمی رسه ،حتی در مراسم خاستگاری هم لباسهای بسیار معمولی پوشیده بود بعدا هم كه از اورسیدم توجیهش این بود كه می خواستم همان طور كه هستم من رو بپذیری؟

بعضی آقایان فكر می كنند فقط خانم ها باید آراسته باشند . این درست نیست. زن هم به آراستگی مردش نیاز دارد. امام صادق (ع) می فرماید : "همانگونه كه مردان دوست دارند زینت را در زنانشان ببینند ، زنان هم دوست دارند مردشان را آراسته ببینند". آراستگي همسران براي همديگر مهم است، زیرا بین خانم و آقا محبت ایجاد می كند. شخصی امام حسین (ع) را درمنزل دیدند كه لباس رنگی پوشیده اند ، گفتند : آقا شما و چنین لباسی؟ فرمودند : "همسرم دوست دارد ، بخاطر همسرم پوشیدم". كسی موسی بن جعفر را دید كه موهایش را رنگ كرده اند، تعجب كرد و گفت: آیا شما موهایتان را رنگ كرده اید . آقا فرمودند: "آیا دوست دارید همسرتان ژولیده باشد ؟ گفت : نه . فرمود : من هم همین جور ، همسرم دوست ندارد كه من ژولیده باشم ، همان طور كه من دوست ندارم همسرم ژولیده باشد". امام صادق (ع) آقایی را دیدند كه ژولیده بود . گفتند : متاهلی ؟ گفت بله. گفتند : "پس چرا سر و وضعت این قدر آشفته است" ؟  البته نمی خواهیم بگوییم مجرد، ژولیده باشد اشكال ندارد. زیرا آراستگی ویژگی مسلمان است .

آراستگی كاری ندارد، ولی تنوع  طلبی و خرج های زیاد منظور نیست . اگر خانم انتظار دارند كه آقا هر روز یك پوشش داشته باشند، این اسراف است و گناه است. ولی همان را كه دارند، تمیز نگه دارند و آراستگی همین است.

يك واقعيتي كه وجود دارد اين است كه به طور كلي مردها نسبت به زنها اهميت كمتري به آراستگي ظاهري خودشان نشان مي دهند، لذا شما بايد در ميزان توقعتان در مورد آراستگي همسرتان، اين نكته را به ياد داشته باشيد. 

بعضي از افراد، عدم آراستگي خودشان را نشانه خاكي بودن خودشان مي دانند و فكر مي كنند كه اين كار مطلوبي است، در صورتي كه ساده بودن و خاكي بودن به اين معناست كه شخص، خيلي در بند ظواهر گرفتار نيست، و تعلق شديد به ظواهر دنيا ندارد، نه اينكه شلخته باشد و از نظر ظاهري به خودش رسيدگي نكند. اين جور اعتقادات اين افراد را بايد با صحبت كردن با آنها اصلاح كرد.

گاهي اوقات اين عدم آراستگي شخص، ريشه در تربيت خانوادگي او دارد،  از كوچكي اين طور بزرگ شده اند كه به اين چيزها كمتر توجه كنند و يا شايد در خانواده اشان چنين افرادي وجود داشته اند، و اين افراد به صورت ناخود آگاه از آن ها تقليد كرده اند. در اين موارد اصلاح اين افراد كمي مشكل تر است، چون ريشه در تربيت چندين ساله شخص دارد.

يك راه حل اين مسئله اين است كه زن از طريق صحبت كردن، اين آراستگي را از مرد درخواست كند. اشتباهي كه گاهي اوقات زن مرتكب مي شود اين است كه تصور مي كند كه مجبور نيست كه اين درخواست ها را داشته باشد، زيرا زنان به طور غريزي به فكر نيازهاي ديگران هستند، و هر آنچه را كه بتوانند براي آن ها انجام مي دهند. آن ها به اشتباه توقع دارند كه مردها نيز همين كار را انجام دهند. اما در ميان مردها اگر كسي خواهان حمايت باشد بايد آن را درخواست نمايد. به عبارت ديگر زن منتظر است تا شوهرش مثلا به او محبت كند، اما مرد همچنان منتظر است كه اگر همسرش به حمايت نياز دارد، از او درخواست كند، و چنانچه زن اين درخواست را نكند، مرد گمان مي كند كه به اندازه كافي از او حمايت مي كند، يا مثلا فكر مي كند كه به اندازه كافي آراسته هست، پس بايد درخواست كنيد. در مورد درخواست كردن از مرد بايد چند چيز رعايت شود:

-        انتخاب زمان مناسب: مثلا در هنگام تمركز او بر روي چيزي، توقع نداشته باشيد كه فوري پاسخ دهد.

-        پر توقع نبودن:   با حالت ناراحت يا طلب كارانه از شوهرتان درخواست نكنيد.

-        خلاصه گفتن: توضيح زيادي ندهيد، چون كه باعث سوء فهم مي شود.

-        درخواست خود را رك و صريح بگوييد، چون ممكن است كه مورد سوء برداشت و كج فهمي شوهر شود.

-        استفاده از واژگان درست و مناسب

-        از عباراتي مثل " ايا ممكن است؟" يا "آيا مي شود؟"استفاده كنيد.

يك راه اصلاح عدم آراستگي همسرتان مي تواند به اين صورت باشد كه شما خودتان لباس هايي را كه دوست داريد و ايشان هم مي پسندد براي او بخريد و منتظر خريد لباس توسط خودش نباشيد ( گاهي اوقات مردها در خريد لباس تنبلي مي كنند و يا نمي توانند پولشان را براي خريد لباس خودشان ذخيره كنند و به آن اهميتي نمي دهند) يا مثلا به اين بهانه كه موهاي بچه اتان بلند شده است، او را به آرايشگاه بفرستيد ( البته اگر بچه داريد) يا مثلا مي توانيد خودتان اصلاح سر و صورت او را خودتان ياد بگيريد و انجام دهيد.

يك نكته اينكه رمز و راز نيرو بخشيدن به مرد آن است كه هيچ گاه سعي نكنيد درصدد تغيير يا اصلاح و پيشرفت او برآييد. هرچه زن بيشتر تلاش مي كند تا مرد را تغيير دهد، مرد بيشتر مقاومت مي كند. در اين حالت زن به اشتباه تصور مي كند كه مرد تمايلي به تغيير خلق و خوي خود ندارد وشايد هم چندان به او علاقه مند نيست. اما حقيقت اين است كه در اينجا مرد بر اين باور است كه همسرش او را چندان دوست ندارد و ناراضي است. وقتي كه مرد احساس كند كه مورد محبت قرار گرفته و همسرش به او اعتماد دارد و او را مورد تقدير قرار مي دهد، خود بخود شروع به رشد، تغيير و ترقي مي كند. وقتي مرد احساس محبت و قدر شناسي نمايد، كم كم تمايل بيشتري پيدا مي كند كه بدون درخواست همسرش به او كمك كند. اين يك واقعيت است كه مردها زماني كه مورد قدر داني قرار نگيرند، خدمت كمتري براي همسرشان انجام مي دهند. قدر داني موجب افزايش انگيزه مرد مي شود.

هم چنين شما مي توانيد از شخصي كه رابطه نزديكي با همسرتان دارد بخواهيد كه اين نكته را از طرف خودش ( نه از طرف شما )  به او يادآوري كند.

در پايان اميدوارم كه زندگي اتان پر از صفا و صميميت باشد.

شما مي توانيد با شماره 09640 با مشاورين اين مركز تماس بگيريد.