پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
آيا اين كار صله ارحام محسوب مي شود؟
‌رفت و آمد روزانه نیست؛ صله رحم حد مشخصی ندارد، ولی باید طوری باشد که قطع رحم گفته نشود. آیت الله تبریزی ره فرموده‌اند: مراد از صله رحم این است که فرق گذارده...

پیامک دادن با موبايل و بيان جملات دوستانه به فاميلها، آيا اين كار صله ارحام محسوب مي شود؟

رفت و آمد روزانه نیست؛ صله رحم حد مشخصی ندارد، ولی باید طوری باشد که قطع رحم گفته نشود. آیت الله تبریزی ره فرمودهاند: مراد از صله رحم این است که فرق گذارده شود بین رحم و اجنبی، و صله ارحام متوقف بر مراوده و رفت و آمد با ایشان نیست، با احوال پرسی و پیغام فرستادن از طریق تلفن یا نامه هم محقق میشود.(1)

آیت الله مکارم فرموده اند :صله رحم يعنى پيوند با خويشاوندان، كه گاه با ديدار آنها حاصل مى‏شود، و گاه با نامه، يا تلفن، يا دعوت از آنان، يا طرق ديگر. و خويشاوندان خيلى دور را شامل نمى‏شود، و مادام كه محذور و مانع شرعى و عرفى در كار نباشد، نبايد قطع كرد.(2)

ایشان در جای دیگر فرموده اند : منظور، داشتن ارتباط و پيوند با آنها در حدّ متعارف و معمول ‏است، البتّه هر قدر خويشاوندى نزديكتر باشد رابطه بايد بيشتر باشد.(3)

از نظر فقهی حکم همان است که گفته شد  اما از نظر اخلاقی با توجه به فلسفه اصلی صله رحم که جلب محبت و حاکمیت انس و الفت میان فامیل ها و نزدیکان و با خبر شدن از احوال  روحی و عاطفی، جسمی و مالی یکدیگر  است، تا  زمینه ای برای کمک کردن به هم و رفع مشکلات و اظهار خوشحالی و همدردی نمودن در شادی و غم های همدیگر  گردد . روشن است که همه اهداف صله رحم با پیام کوتاه محقق نمی شود .یعنی ارسال نامه یا فرستادن پیام کوتاه یکی از مراتب پایین صله رحم است، و مسمّای صله رحم را محقق می سازد و شخص را از ردیف  و لیست قطع کنندگان رحم خارج می سازد و تکلیف را ساقط می کند. ولی بعید است آن آثار و برکات کامل را که خدا در صله رحم حضوری و در دید و بازدید ها مقرر کرده است، با پیام کوتاه حاصل شود.

 

پینوشتها:

1. آیت الله تبریزی، استفتائات جدید، ص 500.

2.آیت الله مکارم ، استفتائات جديد، ج‏3، ص 610.

3.همان ،  استفتائات جديد، ج‏1، ص 511.