پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
چكار كنم كه نظرش را جلب كنم؟
كار شما در قطع ارتباط خانوادگی با برادر شوهرتان و همسرش و فقط ارتباط تلفنی بسیار درست است. در درستی آن شك نكنید. در اینكه مادر شوهرتان رفتارش در متلك انداختن...

هر چقدر به مادر شوهر خوبی می كنم انگار نه انگار حیاطشان را می شستم خانه هایشان را تمیز می كردم خدا می داند چه كارهایی كه نكردم تا دوستم بدارد ولی موفق نشدم همیشه دوس دارد اعصابم را خورد كند متلك بارم می  كند نمی دانم چه كار كنم جز اینكه به شوهرم می گویم و ناراحت می شویم با هیچكدام از عروسهایش این

طور نیست حقیقت این است كه از وقتی با برادر شوهرم قطع رابطه كرده ایم خوشش می آید آزارم دهد در نامه ی قبلیم دلیل قطع رابطه مان را نوشتم برادر شوهر بی غیرتم اجازه میدهد زنش در مراسمات كه هیچ در یك رفت و امد معمولی هم لخت حاضر شود و هر جای بدنش هم معلوم باشد عین خیالش نیست او با هر مردی هم دست می دهد در نتیجه پس از مشكلات زیادی كه پشت سر گذاشتیم رابطه مان را با آنها قطع كردیم. الام می دانم مادر شوهرم بخاطر این موضوع از من كینه به دل گرفته و هر چه می كنم انگار كه من مقصرم از من خوشش نمی آید و برعكس از همان عروسش كه كه همیشه سرش لخت و خودش هم لباسهای لختی میپوشد به عمد تعریف میكند من 20 سال دارم و یكبار هم مكه رفته ام نمیتوانم این زن را تحمل كنم هر چقدربا مادر شوهرم در این مورد حرف زده ام فایده نداشته 1بار هم سرم به شدت داد زده دیگر چكار كنم كه نظرش را جلب كنم؟

كار شما در قطع ارتباط خانوادگی با برادر شوهرتان و همسرش و فقط ارتباط تلفنی بسیار درست است. در درستی آن شك نكنید. در اینكه مادر شوهرتان رفتارش در متلك انداختن و آزار به شما غیر اسلامی و غیر اخلاقی و زشت است، شكی نیست.اما باید تا اخر عمر با ایشان ادامه زندگی دهید و معاشرت داشته باشید. پس نمی توان كار را به دعوا و منازعه و قهر و دلخوری كشاند. باید به دنبال راهی باشیم كه كم ترین عوارض را داشته باشد و باعث لطمه خوردن بیش تر به زندگی نشود.

توصیه می كنیم با متانت و عقل برخورد كنید . خودتان را مستقیما با مادر همسرتان درگیر نكنید . از همسرتان با مهربانی بخواهید سعی شان را برای جلوگیری از رفتار مادرش بكند.

توصیه می كنیم  مهربانی و محبت بیش تری به همسرتان كنید تا ایشان بیش از پیش به شما محبت پیدا كند و در طرفداری از حقوق مسلم شما پایدارتر بماند و بر  عقیده گناه نكردن پایدار بماند.

سعی كنید با دوری و دوستی با مادر همسرتان برخورد كنید. منظور ما از دوری و دوستی این است كه سعی كنید زمینه اصطكاك و تنش را كم تر كنید . یكی از راه های دوری و دوستی  محدود كردن رابطه است، چرا كه زمینه حرف و حدیث را كم تر می كند، ولی لزومی ندارد رابطه را محدود تر كنید ،بلكه می توانید مانند انسان هایی كه رابطه دورتری دارند، وقتی با مادرشوهرتان هستید،  سنگین تر از قبل باشید و صحبت كنید. سعی كنید در گفتار و رفتارتان هیچ گونه نكته ای كه دستاویزی برای مادر شوهرتان بشود ،وجود نداشته باشد. سعی كنید زمان با هم بودن تان هم زیاد نشود، چرا كه ممكن است زیاد با هم بودن سبب ایجاد مشكلاتی كه گفتید بشود یا اگر خدمت شما به ایشان مانند تمیز كردن خانه زمینه تنش را ایجاد می كند، لازم نیست این كارها را انجام دهید.

  در مواقعی كه با هم هستید، از هر كاری كه احتمال می دهید ایشان علیه شما استفاده كند،دوری كنید.

دعا و نیایش و توسل را فراموش نكنید، چرا كه دعا برای شما و حل مشكل تان بسیار مفید است. باید در نمازها با توجه و خلوص بیش تری به دنبال این باشید كه خداوند مشكل تان را حل كند. از او بخواهید دل مادر همسرتان را نسبت به شما نرم كند.

سعی كنید فكر خود را از این مسئله به امور مهم دیگر مشغول كنید . با ایجاد مشغله های مختلف برای خود این مسئله را به حاشیه برانید.

موفق باشید.