پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
نقش كوه در جلوگیری از زلزله كه بر خلاف یافته های علمی است؟
خداوند متعال در آیات متعدد قرآن كریم از نقش كوهها در كاهش اضطراب زمین سخن به میان آورده، چنانكه در یكی از آیات فرموده:« وَ الْجِبالَ أَوْتادا» ...

نقش كوه در جلوگیری از زلزله كه بر خلاف یافته های علمی است؟

خداوند متعال در آیات متعدد قرآن كریم از نقش كوهها در كاهش اضطراب زمین سخن به میان آورده، چنانكه در یكی از آیات فرموده:« وَ الْجِبالَ أَوْتاداً » (1) « [آيا قرار نداديم] كوه‏ها را ميخهاي زمين» همچنین در آیه ای دیگر می خوانیم:« وَ جَعَلْنا فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَميدَ بِهِم...» (2) « ما در زمين كوه‏هاي ثابت و مستقري ايجاد كرديم تا انسانها را نلرزاند».

در خطبه اول نهج البلاغه  نیز به نقل از حضرت علی (ع) و در ضمن حمد و ستایش الهی آمده كه:« وتّد بالصّخور ميدان أرضه» «[ حمد خدایی را كه] لرزش و اضطراب زمين را به وسيله كوهها آرام ساخت».

چنانكه ملاحظه می نمائید از این تعابیر استفاده می شود كه كوه یكی از عوامل مهم در كاهش اضطراب زمین است و اضطراب زمین ممكن است نشأت گرفته از دو عامل بیرونی و درونی باشد.

درباره اينكه چگونه كوه ها و صخره‏ها از لرزش و اضطراب زمين جلوگيري مي‏كنند، دانشمندان پيشين با اعتقاد به سكون زمين، تفسيرهايي براي آن داشته‏اند كه امروز قابل قبول نيست. اما در عصر حاضر تفسيرهاي روشنتري در دست داريم كه هم با حقايق مسلّم علمي سازگار است و هم با آيات قرآني و روايات هماهنگ، زيرا:

1- وجود كوه ها بر سطح زمين سبب مي‏شود كه اثر جزر و مدّ كه نتيجه جاذبه ماه و خورشيد است در خشكي ها به حد اقل برسد. اگر سطح زمين را خاك هاي نرم فرا گرفته بود، جزر و مدّي همچون درياها در آن به وجود مي‏آمد و قابل سكونت نبود.

2- ريشه‏هاي كوه ها در زير خاكها به هم پيوسته است و همچون زرهي گرداگرد زمين را گرفته و اگر آنها نبودند، فشارهاي داخلي ناشي از گازهاي دروني و موادّ مذاب دائما مناطق مختلف را به حركت در مي‏آورد و آرامشي وجود نداشت. هم اكنون گهگاه فشارها كه زياد از حدّ مي‏شود، زلزله‏هاي ويرانگري به وجود مي‏آيد و اگر كوهها نبودند اين زلزله‏ها دائمي بود.

3- كوه ها همچون دندانه‏هاي يك چرخ، پنجه در قشر هواي اطراف زمين افكنده و آن را با خود حركت مي‏دهند. اگر سطح زمين صاف بود، حركت سريع دوراني زمين به دور خود سبب برخورد دائمي با قشر هوا مي‏شد، از يك سو دائما طوفانهاي شديد همه جا را در هم مي‏كوبيد و از سوي ديگر حرارت فوق العاده‏اي بر اثر اين تماس پيدا مي‏شد كه زندگي براي انسان مشكل بود.

اضافه بر همه اينها كوه ها مهم ترين منبع ذخيره آب براي انسان ها هستند و تمام چشمه‏ها و نهرها از ذخاير زيرزميني و روي زميني كوه هاست. (3)

 

پی نوشت ها:

1. نبأ (78) آیه 7.

2. أنبیاء (21) آیه 31.

3. آیت الله مكارم شیرازی، پيام امام اميرالمؤمنين (ع)، قم ، مدرسه امام علی بن ابیطالب، ج‏1، ص 79.