پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
من می توانم جزء یاران امام زمان باشم؟
راه رسیدن به خدا و امام زمان علیه السلام بسته نیست. هر كس تلاش نماید و در مسیر تقوا قدم بردارد ،از دوستان خدا خواهد شد ،چرا كه در قرآن فرموده ...

 من دعای عهد رو چهل و چند روز خواندم و در هر قنوت دعای فرج می خوانم و من هر روز از خود می پرسم من می توانم جزء یاران امام زمان باشم؟

راه رسیدن به خدا و امام زمان علیه السلام بسته نیست. هر كس تلاش نماید و در مسیر تقوا قدم بردارد ،از دوستان خدا خواهد شد ،چرا كه  در قرآن فرموده: « إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ ؛گرامي‏ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست. خداوند دانا و آگاه است».(1)

كسي كه نزد خدا مقرب باشد، حتماً به امام زمان عليه السلام هم نزديك است و می تواند از یاران  امام باشد.

موفق باشيد.

پی نوشت:

1.حجرات(49) آیه 13.