پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
سؤال من درباره تضادهاي تربيتي و نحوه ي برخورد ما والدين با آنهاست.
همان طور كه مي دانيد ما در عالم تزاحمات زندگي مي كنيم و همواره يك سري مزاحم هاي بيروني بر سر راه تربيت وجود دارند. مسأله مذكور از بدو خلقت با انسان بوده ...

سؤال من درباره تضادهاي تربيتي و نحوه ي برخورد ما والدين با آنهاست.

زمانيكه ما روي كاري به عنوان ارزش تاكيد ميكنيم (مثل حجاب، راستگويي، تميزي و...) و بچه خلاف اون رو تو خيابون و مهموني و جاهاي ديگه مي بينه.

دوم اين كه وقتي اين كار از طرف يه آدم نزديك، يه فاميل، يه دوست، رخ ميده چي كار كنيم؟!  مثلا اگر يه فاميلي توي جمع حرف بدي زد، همون جا جلوي روش بگيم ايشون اشتباه كردن؟! اون وقت بچه دچار تضاد نميشه كه بالاخره ايشون آدم خوبيه يا بديه؟! به خصوص توي سنين پايين تر (مثلا 2 تا 6 سال) كه بچه ها هنوز دنيا براشون سياه و سفيده (يا خوب يا بد) چطوري ميشه ماجرا رو توضيح داد؟!

همان طور كه مي دانيد ما در عالم تزاحمات زندگي مي كنيم و همواره يك سري مزاحم هاي بيروني بر سر راه تربيت وجود دارند. مسأله مذكور در نامه از بدو خلقت با انسان بوده است. اساساً تربيت معنايي جز سالم ماندن و خوب بودن در دل بدي ها و ناسالمي ها نيست.

در برخي موارد ما شاهديم كه والدين رويكرد وسواس گونه و اضطراب آور در تربيت فرزند دارند و اين باعث مي گردد همواره در تاب و تب فرسايشي تربيت كودك باشند. بايد بپذيريم كه ما بيش از وسع خود تكليفي نداريم و همين كه ما در صدد تربيت نسبي كودك خود بر آييم براي دين و دنياي ما و فرزندانمان كافي است. بايد بپذيريم در بسياري موارد فرزند شما با امور ضد تربيتي مواجه مي شود كه نه شما و نه همسرتان حضور ندارند و با فرض اين كه امروز جلوي رويش بگيد كه ايشان اشتباه كرده فردا كه شما كه حضور نداريد چه كسي اين نكته را به ايشان متذكر شود. مهم اين است كه شما و شوهرتان تضاد تربيتي ايجاد نكنيد و گرنه كار تا حد زيادي از دست من و شما خارج است.

نكته ديگر اين كه معمولاً مي توان در حالت خونسردي و آرامش كامل به پيش بيني يكسري رويدادهاي ضد تربيتي پرداخت. اين رويدادها را مي توان در چند گروه و دسته بسيار محدود خلاصه كرد و سپس با تكنيك هاي مانند قصه درماني يا بازي درماني به القاء پيشگيرانه آن به فرزند پرداخت. مثلا ما مي توانيم با خلاقيت خود قصه اي را خلق كنيم كه در يك ميهماني ساختگي كسي حرف زشت مي زند و شخصيت اول داستان ما (كه همان فرزند شما باشد) از او مي خواهد كه حرف زشت نزند يا اين كه در دل خودش از كار او تبري جويد.

بايد دقت داشت از هر گونه بغرنج سازي مسائل ضد تربيتي در ذهن بچه پرهيز كرد، چرا كه باعث تيز شدن ذهن وي به اين مسائل مي گردد.

ده ها تكنيك ديگر وجود دارد كه شما مي توانيد با مطالعه و يا حتي با خلاقيت شخصي به آن ها رهنمون گرديد.

باز تأكيد مي گردد كه هيچ چيز به اندازه آرامش و خونسردي شما در تربيت سالم فرزندانتان موثر نيست و خود آرامش شما اثر تربيتي دارد.

واقعيات اين جهان را بپذيريد و فقط با نيم نگاهي به واقعيات زندگي به ترسيم برنامه تربيتي فرزندتان همت گماريد.

كتاب ها ذيل قابل توصيه مي باشند:

* كليدهاي پرورش هوش اخلاقي در كودكان و نوجوانان: هفت نيكخويي اساسي كه به كودكان انجام كار درست را ميآموزد، پديدآورنده: ميشل برنا، فرناز فرود (مترجم)، ناشر: صابرين، كتابهاي دانه، 1391.

* چگونه با كودكم رفتار كنم؟ پديدآورنده: استيفن گاربر، ماريان دانيلز گاربر، روبين فريدمن اسپيزمن، هومن حسيني نيك (مترجم)، شاهين خزعلي (مترجم)، احمد شريف تبريزي (مترجم)، ناشر: مرواريد، 1388.

* براي همه پدرها و مادرها: شيوه اي مثبت جهت رسيدگي به رفتار كودكان، پديدآورنده: متيو ساندرز، نوشين شمس (مترجم)، ناشر: ذهن آويز، 1389