پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
عقل تا كجا حق دخالت در امور ديني را دارد؟
كتابهاي زير در اين حوزه نوشته شده اند: ...

كتابي معرفي كنيد كه در آن به مناسبات بين عقل و احكام دين پرداخته باشد. به اين مسئله كه اسلام تا چه مقدار پيرو عقل است و اينكه عقل تا كجا حق دخالت در امور ديني را  دارد؟

كتابهاي زير در اين حوزه نوشته شده اند:

1. آيه الله جوادي آملي، عبداللَّه، شكوفايي عقل در پرتو نهضت حسيني، نشر اسراء.

2. كاشفي، محمدرضا، عقل و ايمان و انسان‏شناسي، نشر معارف.

3. انديشه حوزه، سال هفتم، شماره نود و هفتم ، مقاله عقلانيت دين در قراءت شهيد مطهري.

4. آيه الله جوادي آملي ، شريعت در آينه معرفت ، نشر اسراء

منابع زير هم مي تواند مفيد باشد:

1. علامه طباطبايي، سيدمحمدحسين، ترجمه تفسير الميزان، انتشارات جامعه مدرسين، ج‏2، ص 375.

2. مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، ج‏18، ص 141-139، ج‏24، ص331-329.

3. مطهري، مرتضي، آشنايي با قرآن، انتشارات صدرا، ج 1و2، صفحه 169-168.