پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
درمورد علل عزت نفس پايين و راهكارهاي تقويت عزت نفس توضيح بدهید.
طرد شدن يا از دست دادن در هر سني مي تواند عزت نفس را از بين ببرد. حوادثي مانند جداشدن والدين از يكديگر، عهد شكني از سوي كساني كه بسيار دوستشان داريم، طردشدن ...

در مورد تعريف عزت نفس ، علايم عزت نفس پايين و بالا ، علل عزت نفس پايين و راهكارهاي تقويت عزت نفس توضيح مختصر و قابل فهمي بدهيد .

پرسشگر گرامي، چگونگي احساس و ديد ما نسبت به خود تاثيري ژرف بر چگونه زيستن ما دارد. اين باورها از طريق تجاربي كه در خانواده، مدرسه، جمع دوستان و در بعدي وسيع تر در جامعه كسب مي كنيم، شكل مي گيرند. عزت نفس توانايي ما براي انديشيدن، رويارويي با زندگي و شاد بودن را شامل مي شود.

همه ما از دوران كودكي همواره در جستجوي تشويق و تاييد هستيم. اما برخي فرهنگ ها به آساني اين امر را نمي پذيرند. همانگونه كه احتمالا بسياري از شما مي دانيد، والدين مي توانند در طلب بهترين چيزها براي فرزندان خود بسيار سخت گير باشند. جوان ترها نيز تحمل تفاوت با ديگران را ندارند و اغلب همسالان خود را كه در مقايسه با آنها سخت كوش و باهوش هستند، مسخره ميكنند. بطور مداوم با سيلي از پيغام ها روبرو هستيم كه به مي گويند بايد جوان، خوش اندام و زيبا باشيم، پوشش و لباسمان مطابق روز باشد و پول داشته باشيم تا آن را هرگونه كه مي خواهيم خرج كنيم. تصديق و تاييد شخصي توانائي ها و افتخار به آنها، ممكن است به عنوان غرور، خودپسندي و تكبر تلقي شود.

طرد شدن يا از دست دادن در هر سني مي تواند عزت نفس را از بين ببرد. حوادثي مانند جداشدن والدين از يكديگر، عهد شكني از سوي كساني كه بسيار دوستشان داريم، طردشدن ازسوي دوستان، روبرو شدن با تقاضايي بي نتيجه، تصادف كردن، مورد سرقت قرارگرفتن يا دست و پنجه نرم كردن با مرگ مي توانند احساس از دست دادن و تهديد شدن را برانگيزند. اين احساس براي برخي افراد زودگذر و براي برخي ديگر بلند مدت است.

بالعكس، موفقيت تقويت كننده بزرگ "خود" است و دستاوردهاي دانشگاهي مي توانند نشانه اي روشن از موفقيت باشند. با اين وجود گاهي گنجينه استعدادها و محيط رقابتي دانشگاه نيز مي توانند به آساني به ترديد در توانائي هاي خود و احساس ناامني منجر شوند. در چنين شرايطي دانشجويان به شدت تحت فشار هستند تا به خاطر خانواده يا دانشگاه حداكثر تلاش خود را بكنند. حتي ممكن است، احساس كنند كه ديگران توانايي آنها را بيش از آنچه هست ارزيابي مي كنند كه دراين صورت بار سنگين توقعات و انتظارات مي تواند به احساس شكست و يا غير ممكن بودن منتهي شود.

اما احساسي كه ما نسبت به خود داريم تنها بر مبناي آنچه انجام مي دهيم، شكل نمي گيرد. اين احساس بطور معمول روابط ما با ديگران و اينكه آيا همچون سايرين احساس ارزشمندي مي كنيم يا خير، را شامل مي شود. همه ما به عنوان يك انسان نيازي بنيادين به "خواسته شدن"، "مورد توجه قرار گرفتن" و "تعلق داشتن" داريم. ما دوست داريم كه به ديگران كمك كنيم، ارزشمند باشيم و تفاوت ايجاد كنيم - به عبارت ديگر مهم باشيم.

عزت نفس ما بطور مداوم در نوسان است و تحت تاثير رويدادها و نيز برخوردهاي ما با ساير افراد قرار مي گيرد. ما همواره خود را مورد ارزيابي و داوري قرارمي دهيم و اين امر اغلب درمقايسه با ديگران صورت مي گيرد. مشاهده خودمان در ارتباط با ديگران مي تواند منبع يادگيري باشد؛ اما مقايسه اغلب به رقابت تبديل مي شود و ديگران را به معياري تبديل مي سازد كه بوسيله آن خود را به لحاظ  خوب يا بد بودن، شايسته يا بي كفايت بودن ارزيابي مي كنيم.

حقيقت آن است كه ما با هم فرق داريم. هر يك از ما توانايي ها و محدوديت هايي داريم كه لازم است درمورد آنها بياموزيم و ياد بگيريم كه چگونه با آنها زندگي كنيم. جنبه هايي از رفتار و ظاهر در ما وجود دارند كه ممكن است به دنبال تغيير يا توسعه آنها باشيم، اما بايد به ياد داشته باشيم كه مفهوم ديگري از خود بر پايه خودآگاهي و پذيرش خود  شكل مي گيرد.

توصيه هايي براي افزايش عزت نفس

تغيير آسان نيست. تغيير به معني گام نهادن در ناشناخته ها و خطر كردن است. اين بدان مفهوم است كه برخي  اقدامات ما موثر خواهند بود و برخي ديگر نه. شما مي توانيد با برخوردي واقع بينانه نسبت به انتخاب ها و مشاهده هر يك از موفقيت ها به عنوان گامي  در جهت درست، به خود كمك كنيد.

از تغييرات كوچك شروع كنيد. به دوستي زنگ بزنيد و از او بخواهيد تا با تشويقتان به انجام كارهاي مورد علاقه و دادن بازخورد و پيشنهاد به شما كمك كند.

 براي تفريح و سرگرمي خود كاري انجام دهيد

به راههايي فكر كنيد كه موجبات لذت و خوشي را براي شما فراهم مي سازند. تلاش كنيد زندگي را براي خود رضايت بخش و خوشايند سازيد. ترتيبي دهيد، تا در موقعيت هايي قرار گيريد كه سرگرم كننده هستند و شما را به خنده وا مي دارند.

چيزهاي تازه ياد بگيريد، شايد چيزهايي كه همواره خواسته ايد آنها را امتحان كنيد يا حتي چيزهايي كه هرگز فكر نمي كرديد از عهده آنها برآييد. به كارهايي فكر كنيد كه در گذشته از آنها لذت برده ايد.

 مراقب جسم خود باشيد

 متناسب غذا بخوريد ودرباره نوع غذايي كه مي خوريد فكر كنيد. اطمينان حاصل كنيد كه به اندازه نياز مي خوابيد.

ورزش و قوي كردن عضلات مي تواند اعتماد به نفس را تقويت و به شما كمك كند تا احساس خوبي نسبت به خود داشته باشيد. به چگونه ايستادن و راه رفتن خود توجه داشته باشيد. فكر كنيد كه فردي قد بلند هستيد.

 به ظاهر خود بيشتر توجه كنيد. لباسهايتان را اطو كنيد و رنگي تازه براي لباس خود انتخاب كنيد.

به خود پاداش دهيد، اما از تنبيه اجتناب كنيد

به روش هايي ديگر به خود پاداش دهيد؛ بعنوان مثال، نظرتان راجع به يك روز مرخصي در هفته چيست؟ لذتي هرچند اندك براي خود فراهم كنيد. كارهايي را انجام دهيد كه ازآنها لذت مي بريد، اما اغلب به آنها نمي پردازيد.

هيچ يك از ما دوست نداريم كه ديگران درباره ما چيزهايي زشت و ناخوشايند بگويند، پس چرا  آنها را درباره خود بكار گيريم. به سخنان درون خود گوش فرا دهيد - خودگويي هاي دروني. عزت نفس پايين، تشخيص نقاط قوت را در شما دشوارمي سازد. اما اين بدان مفهوم نيست كه نقاط قوت را نداريد. بلكه فقط برايتان ناشناخته هستند.

تا آنجا كه ممكن است از افراد و شرايطي كه موجب مي شوند شما احساس بدي نسبت به خود داشته باشيد، دوري و وقت بيشتري را صرف پرداختن به تجربه هايي مفيد و ارزشمند كنيد.

 با خود و ديگران روابطي خوب برقرار كنيد

 آيا تحمل عادي بودن را داريد؟ آيا از خود انتظاري بيش از ديگران داريد؟ شما اشتباهات و متفاوت عمل كردن ديگران را مي پذيريد. اما وقتي انتظار هميشه خوب بودن را از خودتان داريد چگونه مي توانيد خوشحال باشيد؟

 از ديگران كمك بگيريد. در جستجوي حمايت، اظهار نظر و محبت ديگران باشيد. خود را براي گفتن "نمي دانم" آماده كنيد. درباره خود صحبت كنيد. تظاهر و پنهان كاري نكنيد. توجه داشته باشيد كه با داشتن حسي منفي نسبت به خود ديگران را از خود نرانيد.

  به ديگران بپيونديد. تصور نكنيد كه فرد مهمي نيستيد. همانگونه كه ديگران بر شما اثر مي گذارند شما نيز بر آنها تاثير مي گذاريد. بسياري از افراد علاقمند به يافتن دوستاني جديد هستند و دوستي ها مي توانند در هر زماني از زندگي آغاز شوند. سلام كنيد و منتظر نباشيد تا ديگران نزد شما بيايند. لبخند بزنيد. با ديگران مهربان باشيد. داوطلبانه به سايرين كمك كنيد و به آنها احترام بگذاريد.

مسئووليت پذير باشيد

درست نيست كه صبر كنيم تا ديگران و شرايط،، احساسي بهتر نسبت به خودمان، در ما ايجاد كنند. پس مسئووليت كارهاي خود را بپذيريد. همانگونه كه نمي توانيم ديگران را تغيير دهيم، نياز داريم كه خود تغييراتي ايجاد كنيم.

اگر نمي دانيد كه از كجا بايد شروع كنيد و اين پيشنهاد ها را به اجرا بگذاريد، با دوستان، يكي از اعضاي خانواده و يا شخصي كه مورد اعتماد شماست، در اين خصوص صحبت كنيد.(اقتباس از مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه تهران)

برخي تحقيقات در مورد عوامل خشونت، تاكيد جدّي بر نقش ويرانگر كاهش عزّت نفس در ايجاد خشونتها در روابط بين فردي و موقعيت هاي خانوادگي دارد(براندن 2001)  يكي از عوامل مهمّ كاهش عزّت نفس استفاده افراطي ازمنابع تكوين بيروني، بويژه مقايسه با بالا تر از خود است. در برنامه هاي مداخله براي مقابله با رفتارها و الگوهاي خشونت آميز در موقعيتهاي خانوادگي، روان شناسان افزايش اعتماد به نفس را از عوامل مهم مداخله اي در اين زمينه مي دانند(لي و همكاران 2007) به طوريكه ايجاد  و تقويت اين متغير در افراد سوء استفاده گر مي تواند در جلوگيري و كاهش رفتار هاي خشونت بار كمك كند.