پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
در چند جمله خلاصه كنيد.
واژه «شيعه» در لغت، به معناي اَتباع، انصار و پيروان آمده است، بدين معنا كه اگر كسي از شخصي پيروي كند و دوستي و محبت او را در دل داشته باشد و از او حمايت نمايد..

شیعه يعنيچي؟ در چند جمله خلاصه كنيد.

دراين خصوص بايد گفت:

الف – شيعه در لغت

واژه «شيعه» در لغت، به معناي اَتباع، انصار و پيروان آمده است، بدين معنا كه اگر كسي از شخصي پيروي كند و دوستي و محبت او را در دل داشته باشد و از او حمايت نمايد، به او «شيعه» گفته مي شود. لفظ «شيعه» به اين معنا، بر مفرد، جمع، مرد و زن ـ بالسّويّه ـ اطلاق مي شود(1)، همچنين كلمه «شيعه» در لغت، به معناي فرقه و طايفه اي كه بر امري موافقت كنند، بدون تبعيت و پيروي از يكديگر، نيز آمده است.(2)

ب ـ در اصطلاح

«شيعه»، به مفهوم كلامي آن، به گروهي از مسلمانان اطلاق مي شود كه ولايت و محبت علي بن ابي طالب(ع) و ساير امامان معصوم(ع) از فرزندان او را در دل دارند و از ايشان پيروي مي كنند. به عقيده شيعيان، منصب امامت و خلافت رسول خدا(ص) همانند نبوّت، يك منصب الهي است و از اين رو، امام بايد با نص خاصي از جانب خدا يا رسول او(ص) تعيين شود و مردم نمي توانند از پيش خود، امام و جانشين پيامبر(ص را مشخص سازند. شخص امام نيز بايد از ويژگيهايي از قبيل عصمت برخوردار باشد، وگرنه هر كسي لياقت و شايستگي احراز مقام امامت را ندارد.(3)

هر چند معناي لغوي كلمه «شيعه» اختصاص به گروهي خاص ندارد و به مطلق انصار و اتباع اطلاق مي شود، ولي در اصطلاح كلامي، اين واژه اسم خاصي براي پيروان امام علي(ع)قرار گرفته است، به گونه اي كه با شنيدن آن، همين معنا به ذهن تبلور مي كند. 

در اين باره به منابع زير مراجعه نماييد: 

- علامه طبا طبايي، شيعه در اسلام

-علي رباني گلپايگاني، فرق و مذاهب كلامي

- محمد جواد مشكور، فرهنگ فرق اسلامي.

پي نوشت ها:

1. ابن منظور، لسان العرب، بيروت، موسسه احياء التراث العربي، ج 7، ماده «شيع»، ص 258.

2. خليل احمد فراهيدي، كتاب العين، اسوه، 1414 ق، ج 2، مادّه «شيع»، ص 960.

3 . شيخ صدوق، فضايل الشيعه، قم، مؤسسه امام المهدي، 1410 ق، ص 15.