پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
وظیفه اعضای خانه در قبال این زن چیست؟
معمولاً زوجين در اين گونه موارد به يك خانواده درمانگر يا مشاور خانواده مراجعه مي نمايند و به جاي دعوا و درگيري لفظي و فيزيكي به حل ريشه اي مشكل خود مي پردازند.

زنی كه با وجودداشتن فرزندان سربه راه وهمسری متدین و زحمتكش و خوش اخلاق در تمام مدت زندگی اخلاق فوق العاده بدی با آنها دارد بدون علت و گاهی با بهانه های واهی جنگ و دعوا به راه می اندازدوزندگی رابه كام همه تلخ كرده او حتی حقوق و مزایای مرد را به زور گرفته و به نام خود كرده است و هیچ گونه تمكینی از همسرخود ندارد و این در حالی ست كه مردهمه گونه امكانات رفاهی برای اعضای خانواده اش فراهم كرده .كاررابه جایی رسانده كه حتی خویشاوندان خودزن نیز برای مرددل می سوزانند. وظیفه اعضای خانه در قبال این زن چیست؟زندگی بااو بسیار دشوار است.

بي شك اين زن از سلامت رواني كامل برخوردار نيست و احتمالاً از يك يا چندين اختلال رواني در رنج است. ناگفته پيداست اين اختلالات رواني نیازمند درمان است و بدون اقدامات درماني نمي توان اميد به بهبودي ايشان تبع آن بهبود روابط خانوادگي داشت.

معمولاً زوجين در اين گونه موارد به يك خانواده درمانگر يا مشاور خانواده مراجعه مي نمايند و به جاي دعوا و درگيري لفظي و فيزيكي به حل ريشه اي مشكل خود مي پردازند. معمولاً مرور زمان و دست روي دست گذاشتن نه تنها مشكل ايشان را حل نمي كند. بلكه بر مشكل ايشان مي افزايد.

پس تا اين جا روشن مي شود كه وارد كردن يك فرد سوم با نام مشاور خانواده در اين ماجرا الزامي است و احتمالاً اين دو نفر نمي توانند به تنهايي به حل مشكل خود بپردازند كما اين كه تا به حال نتوانسته اند.

نكته ديگر اين كه شوهر اين زن در كنار ويژگي هاي مثبتي كه برشمرديد از برخي ويژگي منفي در رنج است كه از جمله اين ها عدم اقتدار مثبت ايشان است اين مرد به احتمال زياد اقتدار مثبت مردانه كه لازمه مديريت خانواده مي باشد كم بهره يا بي بهره است مرد مقتدر صرفاً مردي متدين زحمتكش و خوش اخلاق نيست مردي نيست كه همه گونه امكانات رفاهي براي اعضاي خانواده اش فراهم مي آورد. بلكه مردي است كه در سايه اقتدار مردانه اش به اين امور مي پردازد.

تجارب باليني ما نشان مي دهد كه برخي ويژگي هاي مثبت افراطي بستر ساز بروز و يا تشديد اختلافات خانوادگي مي گردد . در برخي موارد نياز است كه برخي محروميت ها و تنبيه ها براي مديريت زن و فرزند به كار بسته شود جاذبه تنها كافي نيست و برخي موارد دافعه نيز نياز است.

همان طور كه مي دانيم ملاك سلامت روان يكي از مهم ترين ملاك هاي انتخاب همسر است و اگر زني فاقد اين ملاك باشد قطعاً قابليت انتخاب ندارد و نمي توان بدون مراعات اين ملاك به زندگي زناشويي پا گذاشت .

در برخي موارد حاد كه زن از اختلالات شديد رواني در رنج است، حتي شروع يا تداوم زندگي به صلاح نمي باشد .

در هر صورت توصيه مي شود به جاي كج دار و مريز به حل ريشه اي مشكل بپردازيد و در اسرع وقت شوهر به تنهايي به يكي از بهترين و كارآمدترين مشاوران خانواده مراجعه نمايد؛ مشاور خانواده مي تواند زن را به جلسه مشاوره فرا بخواند و از نزديك به استماع گلايه ها شكايت ها حرف دل ها ایشان بپردازد در برخي موارد دارودرماني در كنار روان درماني سهم مؤثري در حل اختلالات زناشويي دارد.