پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
ميشه درباره اين حديث توضيح بدين؟
هركار و عملي كه جنبه تحميلي پيدا كند. اثر فايده خود را از دست مي دهد. و همان طوري كه جسم انسان خسته مي شود روح و جان انسان نيز خستگي و ملال پيدا مي كند از ...

حديثي از امام رضا عليه السلام هست كه مي فرمايند:

دل هميشه آماده نيست. گاهي نشاط دارد و گاهي رخوت. بنابراين به هنگام نشاط به آن توجه كنيد و به هنگام رخوت به حال خود رهايش سازيد.

(منتخب ميزان الحكمه، ص 475)

ميشه درباره اين حديث توضيح بدين؟ نشاط و رخوت و توجه كردن و رها كردن و ...

 

 

هركار و عملي كه جنبه تحميلي پيدا كند. اثر فايده خود را از دست مي دهد. و همان طوري كه جسم انسان خسته مي شود روح و جان انسان نيز خستگي و ملال پيدا مي كند از اين رو نبايد عبادت و امور معنوي را بر او تحميل كرد. پس در انجام مستحبات لازم است هر وقت نشاط و شادابي براي انجام آن وجود دارد در آن بكوشيم و هروقت احساس سستي و كم ميلي به ما دست داد با بي رغبتي به آن نپردازيم.