پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
آیا كتابي وجود دارد تا به خانم برادرم كمك کنیم؟
به طور كلي، دلبستگي و وابستگي كودك خردسال در سنين كودكي و دبستاني به مادر و دلبستگي متقابل مادر به كودك تا حدودي طبيعي است. اما اگر اين دلبستگي ...

خانم برادرم يك دختر هفت ماهه دارد. ايشون خيلي شديد به بچش وابسته است به طوريكه به خودش و شوهرش و زندگي اش بيتفاوت شده. از طرفي كودك هم به مادرش شديد وابسته شده و دراغوش هيچ كس ارام نميگيرد حتي دراغوش پدرش. و خانم برادرم خيلي انتقاد پذير نيستند و ناراحت ميشوند .آیا كتابي وجود دارد تا اطرافيان را راهنمايي كند تا به خانم برادرم كمك كنيم؟

به طور كلي، دلبستگي و وابستگي كودك خردسال در سنين كودكي و دبستاني به مادر و دلبستگي متقابل مادر به كودك تا حدودي طبيعي است. اما اگر اين دلبستگي از حالت اعتدال خارج شود و به مرز وابستگي رواني برسد و روز به روز بر شدت آن افزوده گردد و يا وابستگي كودك در سنين نوجواني و جواني هم ادامه پيدا كند به طور حتم، اين وضعيت آسيب زا و مشكل آفرين خواهد بود و هم براي خود مادر و هم براي كودك وي چه در حال و چه در آينده بي ضرر نخواهد بود به همين خاطر، لازم است خيرخواهانه و دلسوزانه در يك فضاي آرام و صميمانه اين موضوع به اطلاع مادر كودك رسانده شود و با دانش افزايي و دادن آگاهي هاي لازم، بخشي از آسيب هاي آن شرح داده شود تا مادر كودك متوجه اشتباه تربيتي خود گردد و قبل از اين كه مشكلي اساسي براي خود و فرزندش ايجاد شود، اشتباه خود را اصلاح كند. براي اين منظور مي توانيد او را به مراكز مشاوره اي و خدمات روانشناختي معتبر رهنمون سازيد و با مشاوران كودك و روانشناسان باتجربه آشنا گردانيد تا وي را متوجه اشتباه خود گردانند. البته معرفي كتاب، مقالات و مجله هاي مفيد كه در زمينه كودك و شيوه تربيت صحيح وي نگاشته شده است مي تواند در اصلاح رفتار مادر كودك نقش داشته باشد.

توجه داشته باشيد كه شيوه بيان موضوع نقش حياتي در پذيرش مسئله توسط مادر كودك دارد. انتقادهاي مستقيم كه بويي از ملامت و سرزنش و احياناً تحقير در آن وجود دارد معمولاً بازدارندگي ايجاد مي كند و باعث مي شود كه فرد مقابل به جاي پذيرش مسئله، حالت تهاجمي به خود بگيريد و به دفاع از خود بپردازد و احياناً 

لجاجت او را برانگيزاند از اين روي، توصيه مي شود ابتدا ارتباط عاطفي خود را با وي بيشتر كنيد و با زدن اين پل ارتباطي وي را به پاي ميز مذاكره بكشانيد و برخي از مسائل را به وي تفهيم كنيد و انگيزه او را براي تربيت صحيح كودكش و دانش افزايي در اين زمينه افزايش دهيد.

 اصولاً، وابستگي رواني به هر چيزي يا هر كسي به شدت مذموم است. چرا كه وابستگي رواني باعث كاهش عملكرد در فرد ميگردد و به نوعي فرد را از زندگي روزانه و عادي خود خارج ميسازد و وي را از پرداختن به وظايف ديگر زندگي همان طور كه در زندگي همسر برادرتان مشاهده مي شود باز مي دارد. فرد وابسته رواني مثل فرد معتاد، دلش به موضوع وابستگي خوش است، در حالي كه اين وابستگي عقلاً و منطقاً امري به شدت نكوهيدهاي است. آنچه كه در اسلام و روانشناسي به عنوان يك اصل مهم، مورد تأكيد قرار گرفته، پيشگيري از علاقه افراطي و وابستگي رواني است. در اسلام به شدت از وابستگي به غير خدا پرهيز داده شده است. اولياي خدا و ائمه معصومين(ع) به همسران و فرزندان خود دلبسته بودند، ولي سر سوزني به غير خدا وابسته نبودند به همين خاطر، وقتي دين الهي در خطر بوده است و يا امر الهي در كار بوده است به سادگي هر چه تمام، زن و فرزند خود را رها ساخته اند و يا آنها را در راه ياري دين فدا كرده اند. داستان حضرت ابراهيم(ع) و ذبح فرزندش اسماعيل، داستان حضرت موسي و رها كردن زن و فرزند در بيابان برهوت به امر خدا، داستان حضرت اسماعيل(ع) و هاجر، داستان امام حسين(ع) و فدا كردن همه فرزندان، برادرزادگان و يارانش در راه دين از اين گونه نمونه هاست كه شما مي توانيد اين مطالب را به همسر برادرتان گوشزد كنيد و او را متوجه رفتار افراطي و اشتباهش در تربيت فرزند نماييد و يا همان طور كه اشاره كرديم او را به مراكز مشاوره اي و خدمات روانشناختي ارجاع دهيد تا از زبان متخصصين كودك با برخي از مفاهيم آشنا گردد.

براي كمك به همسر برادرتان، مطالعه كتاب¬هاي زير پيشنهاد مي گردد:

1- شيوه هاي تغيير رفتار، پديدآورنده: ريموند ميلتن برگر، مترجم: علي فتحي آشتياني و هادي عظيمي آشتياني، ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت) 1387.

2- رهايي از وابستگي عاطفي، پديد آورنده مسلم رادمنش.

البته مي توانيد كتاب هاي زير را كه در زمينه كودك جزء بهترين ها هستند را به وي معرفي كنيد تا بر اساس آنها كودك خود را تربيت كند:

1. به كودكان گفتن  از كودكان شنيدن، پديد آورنده: آدل فاير، مترجم: فاطمه عباسي فر، ناشر: نشر دايره.

2. بچه هاي بهشتي هستند، پديد آورنده: جان گري، مترجم: مهدي قراچه داغي، ناشر: پيكان.

3. چگونه با كودكم رفتار كنم، پديد آورنده: گاربر، مترجمان: شاهين خزعلي و ديگران، محمد ولي سهامي، ناشر: مرواريد.