پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
امام رضا(ع) به چه شرطي ولايتعهدي را پذيرفتند؟
امام رضا ع فرمود:« من به اين شرط ولايتعهد تو را مي پذيرم كه هرگز در امور ملك و مملكت مصدر امري نباشم و در هيچ يك از امور دستگاه خلافت،همچون عزل و نصب حكام و ...

امام رضا(ع) به چه شرطي ولايتعهدي را پذيرفتند؟

وقتي امام رضا(ع) به ناچار ولايتعهدي مأمون را پذيرفتند،فرمودند:

« من به اين شرط ولايتعهد تو را مي پذيرم كه هرگز در امور ملك و مملكت مصدر امري نباشم و در هيچ يك از امور دستگاه خلافت،همچون عزل و نصب حكام و قضاء و فتوا دخالتي نداشته باشم».(1)

 پي نوشت:

1. شيخ طبرسي، اعلام الوري باعلام الهدي، چاپ سوم، تهران، دارالكتب الاسلامية، ص334، شيخ مفيد،الارشاد،منشورات مكتبة بصيرتي،قم،ص310؛ شيخ صدوق، عيون الاخبار الرضا(ع)، انتشارات اعلمي،تهران، ج2،ص148.ثقة الاسلام كليني، الكافي، تحقيق علي اكبر غفاري، تهران، دارالكتب الاسلامية، ج1، ص487.