پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
اينكه ولادت حضرت علي اكبر را در11 شعبان سال 33 مي دانند چه منبعي دارد؟
در برخي بدون اين كه تاريخ دقيق ولادت ذكر شده باشد، آمده است: «وي در اواخر حكومت عثمان به دنيا آمده، چنانچه در مقتل ابن مخنف بدان اشاره شده است».

اينكه ولادت حضرت علي اكبر را در 11 شعبان سال 33 مي دانند چه منبعي دارد؟ البته منبعي كه بتوان روي آن حساب كرد نه معاصران.

در منابع معتبر تاريخي درباره روز تولد حضرت علي اكبر(ع) مطلبي يافت نشد. البته در برخي  بدون اين كه تاريخ دقيق ولادت  ذكر شده باشد، آمده است: «وي در اواخر حكومت عثمان به دنيا آمده، چنانچه در مقتل ابن مخنف بدان اشاره شده است».(1)

 شيخ مفيد در ارشاد و مرحوم شهرآشوب در مناقب و علامه مجلسي در بحار الانوار، و ساير مورخان و محدثان بزرگ شيعه به تاريخ ولادت  حضرت اشارهاي نكردهاند.

البته دركتاب هايي كه متاخرين در باره حضرت نوشته اند، برخي به تاريخ ولادت  اشاره كرده اند. مرحوم سيد عبدالرزاق موسوي مقرم در كتابي كه درباره  حضرت نوشته، درصفحه 28 ولادت  را در يازده شعبان سال 33 هجري در مدينه دانسته است.

پي نوشت:

1.مقتل ابي مخنف، ص 161.