پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
آیا این مطلب كه ابن زیاد حرامزاده است واقیعیت دارد؟
در نسب پدرش(زیاد) همان گونه كه امام بیان می فرماید تردید وجود دارد. اما نمی توان گفت كه خود ابن زیاد حرام زاده بوده است.

آیا این مطلب كه ابن زیاد حرامزاده است واقیعیت دارد؟ چرا با وجود این مطلب ایشان در زمان خلافت امام علی (ع) فرماندار فارس بوده اند؟

با توجه به فرمایش امام حسین در پاسخ ابن زياد در میدان جنگ در روز عاشورا  آنگاه كه  فرمود: « ألا وإنَّ الدَّعِیَّ ابنَ الدَّعِیِّ قَد رَكَزَ بَینَ اثنَتَینِ ، بَینَ السَّلَّةِ وَالذِّلَّةِ، وهَیهاتَ مِنّا الذِّلَّةُ ، یَأبَي اللّه ُ لَنا ذلِكَ ورَسولُهُ وَالمُؤمِنونَ ، وحُجورٌ طابَت، وحُجورٌ طَهُرَت، واُنوفٌ حَمِیَّةٌ ونُفوسٌ أبِیَّةٌ ، مِن أن تُؤثَرَ طاعَةُ اللِّئامِ عَلي مَصارِعِ الكِرامِ .»

بي نسَب فرزند بي نَسَب مرا میان دو چیز قرار داده است: شمشیر و خواري. خواري، از ما دور است و خداوند آن را براي ما نمي پذیرد و نیز پیامبرش و مؤمنان و دامن هایي پاك و پاكیزه و جانهایي غیرتمند و خوددار كه اطاعت از فرومایگان را بر مرگي كریمانه ، مقدّم نمي دارند.

در نسب پدرش(زیاد) همان گونه كه امام بیان می فرماید تردید وجود دارد. اما نمی توان گفت كه خود ابن زیاد حرام زاده بوده است.

زياد بن أبيه سال اول از هجرت متولد شد و به سال 53 درگذشت. وي يكي از مردان زيرك و با ذكاوت عرب است و خطيبي ماهر بود. او را يكي از چهار مرد زيرك عرب شمرده‏اند و سه تن ديگر معاوية بن ابي سفيان، عمرو بن عاص، و مغيرة بن شعبه بود. امام علی او را در سال سی و نهم والی فارس كرد.

چرا زياد به فارس فرستاده شد؟ مردم جبال و فارس از دادن خراج امتناع كردند، و سهل بن حنيف را كه عامل حضرت علي بود از فارس بیرون كردند . علي (علیه السلام )درباره اینكه چه كسي ولايتدار فارس شود با مردم مشورت كرد، جاريه بن قدامه گفت: اي امير مؤمنان مي‏خواهي مردي سخت سر و سياستدان و با كفايت را به تو نشان دهم؟ گفت: «كي؟» گفت: «زياد» گفت: اين كار از او ساخته است. و او را ولايتدار فارس و كرمان كرد و با چهار هزار كس آنجا فرستاد كه بر ولايت تسلط يافت و مردم به اطاعت او در آمدند. پس از آرام كردن استخر ميان بيضا و استخر قلعه‏اي استوار كرد كه قلعه زياد نام گرفت و اموال را آنجابرد. پيري از مردم استخر گويد: پدرم مي‏گفت: «زياد را ديدم كه سالار فارس بود و ولايت يك پارچه آتش بود، زياد چندان مدارا كرد كه مانند پيش به اطاعت و استقامت آمدند و به جنگ نپرداخت. مردم فارس مي‏گفتند: رفتار اين عرب همانند رفتار خسرو انوشيروان بود كه نرمش و مدارا مي‏كرد و مي‏دانست چه كند.»(2)

گر چه زیاد پس از صلح امام حسن (ع) بر اثر تطمیع و تهدید به معاويه ملحق گرديد و معاويه او را برادر پدري خود خواند و ولایت عراق را به او سپرد نيز شیعیان را تحت تعقیب قرار داد و عده زیادی از آنها را شكنجه و زندانی كرد.اما ملاك امير المومنين در اعطائ ولايت فارس به او وضعيت و حال او در همان ايام بود ه است و اگر كسی در نسبش حرام زادگی باشد از نظر شرعی مانعی از والی شدنش نیست.

پی نوشت :

1. الفتوح، ابن اعثم كوفي ،ص893، ترجمه محمد بن احمد مستوفي هروي ، تحقيق غلامرضا طباطبائي مجد، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، 1372ش. ص:1038؛ محمد بن جریر طبري.تاریخ‏الطبری ،ترجمه ابو القاسم پاینده، تهران، اساطیر ، چ پنجم، 1375ش ،ج‏6،ص 2674.