پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
مرحوم آخوند خراسانی بالای منبر قلیان كشیده است؟
با تحقيقي كه به عمل آمد به چنين گزارشي برخورد نكرديم و چنين رفتاري از آخوند خراساني كه خود از شاگران ميرزاي شيرازي در سامرا بوده بعيد به نظر مي رسد.

 آیا در زمان صدور حكم تحریم تنباكوی میرزای شیرازی، مرحوم آخوند خراسانی بالای منبر قلیان كشیده است و با این كار مخالفت خود را اعلام كرده است؟

با تحقيقي كه به عمل آمد به چنين گزارشي برخورد نكرديم و چنين رفتاري از آخوند خراساني كه خود از شاگران ميرزاي شيرازي در سامرا بوده بعيد به نظر مي رسد.

چنين رفتاري در برخي از نوشته ها به آيه الله سيد عبد الله بهبهاني داده شده است. بنا به نوشته برخي منابع بهبهاني در تحريم تنباكو با ساير علما همراهي نداشت و در مجلس دعوت سفارت عثماني بي محابا در حضور روحانيون و دعوت شدگان سيگار كشيد و حرمت تحريم را شكست و در پاسخ اعتراض چند نفر از روحانيون با صراحت گفت: «من مجتهدم و به تكاليف شرعي خود آشنا ميباشم» و صريحآً فتوا داد كه قرارداد انحصار توتون و تنباكو مفيد است و استعمال توتون و تنباكو هم منع شرعي ندارد. (1)

پي نوشت:

www.iichs.org. 1.سايت مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران.