پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
فرمود شوراي كبري بعد از وفات من براي غصب خلافت برادرم و ...
در روايات "الزوراء" آمده كه در بعضي به بغداد يا موضعي در بغداد تطبيق شده و در به كوهي در نزديكي ري. در روايتي هم كه در باب علامات آخر الزمان هست، ...

در چايي اين روايت را ديدم

اولاً آيا اين مستند است

ثانياً اين سند آيا متعلق به قبل از ايچاد شهر تهران است يا بعد از آن

در مناقب العتره ابن فهد حلي آمده است:

رسول خدا صل الله عليه واله وسلم فرمودند :

واي بر امت من از شوراي كبري و شوراي صغري

عرض شد اين دو شورا چه وقت خواهد بود؟

فرمود شوراي كبري بعد از وفات من براي غصب خلافت برادرم و حق دخترم برپا خواهد شدو شوراي صغري در غبيت كبري و در زورا (تهران) براي تغيير سنت من و تبديل احكام واقع خواهد شد.

در روايات "الزوراء" آمده كه در بعضي به بغداد يا موضعي در بغداد تطبيق شده و در به كوهي در نزديكي ري. در روايتي هم كه در باب علامات آخر الزمان هست، به طهران اشاره شده كه شهري است در حوالي ري در كنار كوهي سياه(1) ولي در آن روايت سخني از دو شورا و ... نيست و روايتي به مضمون بالا نيافتيم و روايات مربوط به ظهور بسيار مجمل هستند و نمي توان به قطع در باره مصداق زماني و مكاني آنها سخن گفت.

البته اين روايات زماني صادر شده اند كه ري بوده ولي تهران كه شهري جديد است، وجود نداشته است. 

تطبيق روايات مربوط به دوران نزديك به ظهور بر وقايعي كه در زمان ما اتفاق مي افتد، هيچ مبناي محكم و قابل دفاعي ندارد.

پي نوشت ها:

1. شيخ علي نمازي، مستدرك سفينه البحار، قم، انتشارات اسلامي، 1419ق، ج4، ص270.