پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
آيا امام مهدي(ع) فرموده: «كافي براي شيعيان ما بس است»؟
عبارت «الكافي كاف لشيعتنا» مشهور و منقول است كه اين حرف را امام زمان(ع) زده است، ولي عده اي از بزرگان انتساب اين جمله به امام زمان(ع) را نپذيرفته اند ...

آيا امام مهدي(ع) فرموده: «الكافي كاف لشيعتنا؛ كافي براي شيعيان ما بس است»؟

عبارت «الكافي كاف لشيعتنا» مشهور و منقول است كه اين حرف را امام زمان(ع) زده است، ولي عده اي از بزرگان انتساب اين جمله به امام زمان(ع) را نپذيرفته اند. مرحوم حاجي نوري محدث بزرگ شيعه در مقدمه خود بر كتاب مستدرك الوسائل چنين آورده است: درباره خبر مشهوري كه درباره شان و مقام كتاب كافي آمده است كه اين كتاب بر امام زمان(ع) عرضه شده است و ايشان فرمودند «ان هذا كاف لشيعتنا»، يبايد بگوييم كه: «فبين انه لا أصل له و لا أثر في مؤلفات أصحابنا، و لم تأت به رواية قط لا صحيحة و لا ضعيفة، بل صرّح المحدث الأسترآبادي- و هو شيخ الأخباريين في عصره- بأنه لا أصل له و لا حقيقة»(1) پس روشن است كه اين مطلب اصل و اساسي ندارد و در تاليفات اصحاب ما اثري از آن نيست و هيچ روايت صحيح يا ضعيفي به اين مضمون نيامده است، بلكه محدث استر آيادي، كه بزرگ اخباريين در زمانش بود، تصريح كرده است كه هيچ اصل و حقيقتي براي اين مطلب نيست. 

همچنين در مقدمه كتاب كافي كه توسط انتشارات دارالحديث تصحيح شده، آمده است:

در زمان هاي اخير كساني ادعا مي كنند بر عرضه كتاب كافي بر امام زمان(ع) و استدلال مي كنند به جمله «الكافي كافٍ لشيعتنا» و آنرا به مرحوم كليني نسبت مي دهند.... در حالي كه تمام اينها باطل است.... اما جواب از عرضه بر امام زمان(ع) به اينكه توقيعي خارج شده از ناحيه مقدسه به شيخ صدوق اول، پس هيچ كس دليلي بر صدق اين عرضه ندارد يا شاهدي بر صحت عرضه كتاب كافي يا بعض آن بر امام مهدي(ع) توسط يكي از سفراي آن حضرت، وجود ندارد... و از مطالبي كه گفته شد دانسته مي شود كه تمسك به حكايت «الكافي كافٍ لشيعتنا» و تصحيح آن، بر هيچ دليل علمي مستند نيست. بلكه جميع ادله قضاوت مي كند به بطلان اين حكايتي كه خود كليني آن را نشنيده است و هيچ يك از شاگردان ايشان هم آن را نمي شناسد و در زمان غيبت صغري اين حكايت وجود نداشته است و نيز هيچ كس بعد از گذشت بيش از هفت قرن از وفات كليني اين حكايت را نشنيده و نشناخته است.

و بعيد نيست كه اصل اين حكايت «الكافي كافٍ لشيعتنا» از اشتباهات بعضي از بزرگان متاخرين در زمان رواج اخباري گري بوده باشد كه به حديث شيخ صدوق كه استناد كرده به قول امام صادق(ع) در تفسير قول خداوند «كهيعص» كه امام فرمودند «الكاف: كاف لشيعتنا ...» پس ذهن راوي به كتاب كافي منصرف شد و سپس اين را به امام مهدي(ع) نسبت داد به لحاظ اينكه مرحوم كليني امام صادق(ع) را درك نكرده بود و در زمان غيبت صغري زندگي كرد و وفات نمود... .(2)

 پي نوشت ها:

1. حاجي نوري، حسين، مستدرك الوسائل، انتشارات آل البيت، مقدمه، ج 1، ص39.

2. كليني، محمد بن يعقوب، الكافي، انتشارات دار الحديث، مقدمه، ج1، ص92-95.