پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
یكی از معروفترین ترجمه ها به صورت كتابی كه آیات فقط به زبان فارسی باشد
اولا كتابی كه آیات قرآن را فقط با ترجمه و بدون آیات نگاشته شده باشد، تاكنون در بازار كتاب فروشی ها دیده نشده و اجازه چاپ آن هم داده نمي شود و آن چه وجود دارد...

می خواهم قرآن را از روی یكی از معروفترین ترجمه ها به صورت كتابی كه آیات فقط به زبان فارسی هست بنویسم آیا می شود؟

اولا كتابی كه آیات قرآن را فقط با ترجمه و بدون آیات نگاشته شده باشد، تاكنون در بازار كتاب فروشی ها دیده نشده و اجازه چاپ آن هم داده نمي شود  و آن چه وجود دارد همان قرآن با ترجمه است. در ثانی تمامی ترجمه های موجود قرآن دقیق نیست و كاستی ها و اشكالاتی دارد ، زیرا مترجمان قرآن نتواسته اند برخی از كلمات را به طور دقیق ترجمه نمایند.

 به هر حال حضرت عالی اگر چنین تصمیمی دارید، یا باید خود به قواعد زبان عرب كاملا آشنا باشید تا بتوانید با مراجعه به كتاب های لغت معنای صحیح الفاظ و كلمات آیات را بفهمید و یا از همین ترجمه های موجود استفاده كنید ، مانند ترجمه آیة الله مكارم شیرازی ، مجتبوي  ، انصاريان  ، مشكيني  و  فولادوند ، و توصیه ما این است كه این كار شما به احتمال زیاد مفید نباشد، زیرا زیبایی تر جمه ها به این است كه همراه با آیات باشد ، تا خواننده  به هنگام تلاوت آیات امكان استفاده از ترجمه آن را هم داشته باشد .