پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
علل گرایش مردم كوفه به امام حسین علیه السلام و دعوت از ایشان چه بود؟
تحلیل گران تاریخ اسلام معتقدند جامعه كوفه یك جامعه چند دسته ای و منشعب بود. لذا برای كشف انگیزه نامه نگاری(گرايش به امام حسين) باید گروه هایی كه در جامعه ...

علل گرایش مردم كوفه به امام حسین علیه السلام و دعوت از ایشان چه بود؟

در باره دلايل گرايش مردم  كوفه به امام حسين بايد گفت.

تحلیل گران تاریخ اسلام معتقدند جامعه كوفه یك جامعه چند دسته ای و منشعب بود. لذا برای كشف انگیزه نامه نگاری(گرايش به امام حسين) باید گروه هایی كه در جامعه آن روز كوفه می زیستند، شناخت تا به انگیزه آنان از نامه نگاری با اباعبدالله(ع) پی برد. گروه های مختلف جامعه كوفه را شاید بتوان به چند دسته تقسیم كرد:

۱- شیعیان خالص

شخصیت هایی مانند حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه از آنجا كه حكومت را حق خاندان اهل بیت (ع) می دانستند و حكومت سراسر ظلم و جور امویان را غیرمشروع تلقی می كردند به انگیزه باز پس گیری حكومت و بازگرداندن آن به محل مشروع خود به این نامه نگاری اقدام كردند. البته این گروه بسیار در اقلیت بودند.

۲- خواستاران حكومت عدل علی و خستگان از ظلم اموی

عده فراوانی از مردم كوفه به ویژه افراد میانسال و كهن سالی كه حكومت عدل علوی در كوفه را به یاد داشتند و از سوی دیگر ظلم و جور امویان را نیز در این دوران بیست ساله دیده بودند- در صدد رهایی از این ظلم رو به فرزند امام علی (ع) آوردند تا شاید آنان را از یوغ حكومت بنی امیه رهایی بخشد.

۳- طالبان احیای مركزیت كوفه

عده ای برای احیای مركزیت كوفه كه همیشه بر سر آن با شام در رقابت بود و در این دوران بیست ساله آن را از دست داده بود- به دنبال رهبری كارآمد بودند كه بتواند این مهم را به انجام برساند. از نظر اینان در این زمان مناسب ترین فرد دارای نفوذ و شخصیت- كه از سویی قدرت رهبری جامعه كوفیان را داشته و از سوی دیگر حكومت امویان را مشروع نداند- امام حسین (ع) بود؛ از این رو از آن حضرت برای آمدن به كوفه دعوت كردند.

۴- سران قبائل

بزرگان قبایل همانند «شبث بن ربعی»، «حجار بن ابجر»، «یزیدبن حارث‏»، «قرة‏بن قیس‏»، «عمروبن حجاج زبیدي‏» و «محمدبن عمیر بن عطارد»  كه عمدتاً به فكر حفظ قدرت و ریاست خود بوده و از سوی دیگر میانه ای با خاندان علوی نداشتند- وقتی اقبال گسترده مردم به امام حسین(ع) را دیدند، چنین تصور كردند كه در آینده، حكومت امام در كوفه به ثمر خواهد نشست و برای آنكه از قافله عقب نمانده و در دوران حكومت آن حضرت همچنان از نفوذ و ریاست خود برخوردار باشند، به سیل خروشان نامه نگاران پیوستند.

۵- توده مردم

توده مردم نان به نرخ روز خور نیز با مشاهده شور و هیجان گسترده متنفذان، انگیزه لازم برای نامه نگاری پیدا كرده و هر چه بیشتر تنور این جریان را مشتعل ساختند.

براي آگاهي بيشتر رك

دكتر نعمت الله صفری فروشانی، پرسش ها و پاسخ های دانشجویی (شماره ۱۳)، بخش اول تاریخ و سیره

دكتر نعمت الله صفری فروشانی، مردم شناسی كوفه