پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
همسرم كه حرمت پدر و مادرم رارعايت نمي كند چه بايد كرد؟
ممكن است این حالتها و ناسازگاریهایی كه همسرشما ازخود نشان می دهد، بخاطر مداخلاتی باشدكه ازسوی دیگران درزندگی شما اتفاق افتاده و می افتد ویا دید بدی ...

با همسرم به دليل عدم پذيرش پدر و مادرم مشاجره داريم من بعنوان سرپرست خانه همه امكانات لازم براي زندگي را مهيا نموده ام خانه مال من است مخارج بعهده من است وسعي كردم بهترين ياشم براي زنم و خود نيز معترف به خوبي من هست ولي از حضور خانوادهام در منزل خودم و يا رفت و آمد به منزل بستگانم به خاطر عدم پذيزش همسر محرومم و سالي ماهي يكبار كه ديداري ميسر ميشود بدليل عدم تعامل پدر و مادرم و خواهر و برادرم همسرم مشكل و ناراحتي بوجود ميايد 8 سالي تحمل كردم و مقصر بيشتر همسرم مي باشد كه تحت هيچ شرايطي حاضر به همكاري نيست چنانچه زن حاضر به تمكين خانواده شوهر نباشد و مانع رفت و آمد گردد چه بايد كرد و همسرم كه حرمت پدر و مادرم رارعايت نمي كند چه بايد كرد؟

پرسشگر گرامی چون نامه شما فرازهای متعدد دارد من آنها را یك بك مطرح كرده و مورد بررسی قرار می دهم؛

شما فرموده اید كه:« با همسرم به دلیل عدم پذیرش .............. مشاجره داریم» ممكن است این حالتها و ناسازگاریهایی كه همسرشما ازخود نشان می دهد، بخاطر مداخلاتی باشدكه ازسوی دیگران درزندگی شما اتفاق افتاده و می افتد ویا دید بدی است كه ایشان نسبت به خانواده شماپیدا كرده است. به نظر می رسد در ابتدا باید مساله راریشه یابی كنید. كه چرا همسرتان درمقابل خانواده شما اینگونه رفتارمی كند. آیا از روز اول اینگونه بوده؟ آیا بعدا شكل گرفته؟ دیل آن چه بوده؟ و بعد از چه حادثه ای این مشكل به وجود آمده است؟  اگر از ابتدا رفتارشان اینگونه نبوده،  قطعا اتفاقی افتاده كه رفتارشان تغییر كرده است. پس بهتراست در جوی آرام و صمیمی و بدون مشاجره، این را ازهمسرتان بپرسید. اگررفتارشما به گونه ای باشد كه همسرتان با خیال راحت حرفش را بزند، شما نیز می توانید درپی رفع علل باشید، راز حل مشكلات خانوادگی، درگفتانی مناسب و بدور از جو تشنج و سوگیری غیر منطقی است.

 طبق توصیه و یافته های جدید خانواده درمانگران، چون اصل حفظ كیان خانواده است، اگر این مشكلات بخاطر مداخله دیگران باشد، بهتراست طوری با یكدیگر رفتار كنید تا رفتار شما مانع این دخالتها شود و دیگران احساس كنند كه رابطه ی شما با همسرتان چنان مستحكم و صمیمی است كه حتی فكر و وسوسه ی دخالت در ذهنشان نیزنمی آید. مثلا هنگامی كه مادر شما به شما زنگ می زند و می گوید كه برای جمعه ناهار به خانه ی ما بیایید شما باید به مادرتان بگویید كه: مادر جان اجازه بده از همسرم بپرسم كه برای جمعه برنامه ی دیگری دارد یا نه؟! همین رفتار شما در عین احترام به مادرتان به وی می فهماند كه روابط شما با همسرتان مستحكم است و به هیچ كس به هیچ عنوان اجازه دخالت در زندگی تان را نمی دهید. ابرازمحبت وعلاقه به یكدیگردر مقابل دیگران، مثلا صدا زدن یكدیگر بالغات وكلمات محبت آمیز ، مستلزم خطاب كردن یكدیگر با لغات محبت آمیز در خانه است. استفاده ازپسوند های جانم و عزیزم ومانند اینها و ابراز علاقه در مقابل دیگران نه تنها آنان رامتوجه حریم مستحكم زوجین می كند بلكه دربسیاری ازموارد به عنوان علامتی برای توقف هرگونه دخالتی در زندگی آنهاست.

  حال كه سخن به اینجا رسید بهتر آن می دانم كه در باره نظریات جدید خانواده درمانی چند كلامی با شما سخن بگویم، یكی از كار آمد ترین این نظریات نظریه سیستمی خانواده است، این نظریه بیان می دارد كه هر خانواده یك سیستم محسوب می شود و دختر و پسر بعد از جدا شدن از سیستم  خانواده اصلی خود بنای یك سیستم جدید را پی می افكنند و هر سیستم برای بقاء قوانینی دارد كه اگر بخواهد به حیات خود ادامه دهد باید این قوانین را بشناسد و به آنها عمل بنماید. یكی از قوانین عدم اجازه دخالت سیستم های دیگر در سیستم تازه شكل گرفته است، حال فرق نمی كند این سیستم مداخله گر خانواده اصلی پسر باشند و یا دختر، یكی دیگر از قوانین سیستم اینست كه نباید مشكلات زناشویی رابا خانواده اصلی درمیان گذاشت مگر با توافق زن و شوهر آن هم فقط به منظور گرفتن مشورت آنهم در موقعیت هایی خاص آن هم در صورتی  كه این كار موجب دخالت آنها نشود. زمانی كه ما بی محابا مشكلات داخل خانواده را با دیگران درمیان می گذریم درواقع به آنها می گوییم كه سیستم ما عاجز و علیل است و عُرضه حل مشكل خود را ندارد و بفرمایید در سیستم ما مداخله كنید. و بدین ترتیب با سوء مدیریت خود اجازه دخالت رابه آنان می دهیم.

 علاوه براینها نحوه تعامل با خانواده مهم است.افرادمسن دوست دارند به سخنانشان توجه شود. بهتراست به سخنان آنان خوب گوش دهید وحتی خلاصه سخنانشان رامجددا تكرار كنید تا آنها بفهمند كه شماگوش می دادید. قول دهید كه حتما به حرفهایشان فكرمی كنید.گفتن جملاتی مثل:"به حرفهای شما فكر می كنم. ولی درمورد تصمیم گیری دوست دارم همسرم نیزنظربدهد. چنانچه مورد توافق ما بود حتما اقدام خواهیم كرد" بسیارمناسب است.

 زن و شوهر باید همواره پیش چشم خانواده های اصلی خود دررابطه با امورات مختلف مثل مهمانی رفتن یانرفتن و... ازهمان ابتدا با هم  مشورت كنند. زیرا راه  نیزمی تواند راهی برای كاهش دخالت دیگران باشد.

 راه دیگری كه می تواند به شما كمك كند، افزایش دید و بازدیدها و صله رحم در عین حال كم كردن مدت زمان توقوف درخانه های یكدیگراست(كاهش مدت زمان صله رحم وافزایش دفعات آن). به عبارت دیگر طول اقامت در منازل را كم كنید ولی بركمیت آن بیفزایید. یعنی هر بار كه قراراست به منزل اقوام وخانواده تان بروید كه احتمال مشكل سازشدن وجود دارد، به جای اینكه 4-5 ساعت آنجا بمانید، به بهانه ای زودتر به منزل خود برگردید. ولی تعداد دفعات آن را بیشتركنید. اینگونه می توانید ازاحتمال آسیب ها نیز بكاهید.

    موضوع دیگری كه شما و همسرتان باید به آن توجه داشته باشید اینست كه سطح توقعات تان را از هم كاهش دهید، خانواده درمانگران می گویند كه جنگ بین زن شوهر جنگ توقعات است، یعنی  مثلا شوهر با خود می گوید: من بعنوان سرپرست خانه همه امكانات لازم براي زندگي را مهيا نموده ام خانه مال من است مخارج بعهده من است. و سعي كردم بهترين باشم براي زنم و خودش نيز معترف به خوبي من هست من اینقدر كار می كنم و زحمت می كشم ولي .......و این بی معرفتی زنم را نشان می دهد زیرا او قدر نشناس است و این همه زحمت مرا نادیده می گیردو..... و زن نیز با خود می گوید: من عمر خود را به پای شوهرم گذاشته ام صبح كه خواب برمی خیزم  می شویم می سابم و غذا درست می كنم كه محیط راحتی برای او مهیا كنم ولی این زحمات من هیچ جا پیدا نیست و او یك تشكر خشك و خالی از من نمی كند و هنگام انتخاب هنوز خانواده اش را بر من ترجیح می دهد! اما اگر زن و شهر توقعات شان را از یكدیگر تعدیل نمایند حق بجانبی در آنها كاهش می یابد و به تبع آن اصطكاك ها كم می شود.

   بهتر است بدانید كه زن از جهت شرعی و قانونی هیچ وظیفه ای در خانه ی شوهر بجز تمكین جنسی و اجازه گرفتن از شوهر برای بیرون رفتن از خانه ندارد، و مرد نیز وظیفه ی تامین مسكن و نفقه ی او را برعهده دارد. 

    نكته پایانی اینكه برای بررسی و حل مشكلات خانوادگی حضور زن و شوهر در جلسات درمانی ضرورت دارد، و نمی شود بطور یكجانبه به طرح و بررسی مشكل پرداخت و به راه حل دست یافت، لذا اگر در تهران زندگی می كنید من شماره تلفن یك خانواده درمانگر باتجربه را تقدیم آن عزیز می دارم كه در صورت تمایل همراه همسر خود مشورتی در مورد مشكل خود با ایشان داشته باشند.