پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
لطفا توضيح كاملي بدهيد؟
قرآن مجید در این مورد سخن گفته است: «از خدایی بپرهیزید كه هنگامی كه چیزی از یكدیگر می‌خواهید، نام او را می‌برید و از قطع رابطه با خویشاوندان خود پرهیز كنید ...

بايد اقوام انسانها داراي چه خصوصياتي باشندتابتوان با انها رابطه داشت؟ كدام ويژگي است كه اگردر انها بود بايد رابطه را با انها قطع كنيم لطفا توضيح كاملي بدهيد؟

از جمله چیزهایی كه در روایات مورد تأكید و توجه قرار گرفته است صله رحم می باشد؛ در اسلام ارتباط با خویشاوندان (صله رحم) از واجبات شمرده شده است. قرآن مجید در این مورد سخن گفته است: «از خدایی بپرهیزید كه هنگامی كه چیزی از یكدیگر میخواهید، نام او را میبرید و از قطع رابطه با خویشاوندان خود پرهیز كنید، زیرا خداوند مراقب شماست».(1)

چه خوب است كه انسان با اقوام و خویشاوندانی كه رفت و آمد به آنها موجب معنویت و كمال انسان می شود و به رشد فكری و روحانی انسان كمك می كند بیشتر رفت و آمد داشته باشد و به عبارت دیگر  معاشرت و مراوده با آنها انسان را به یاد خداوند بیندازد نه اینكه خدای ناكرده نشست و برخاست با آنها انسان را از خداوند دور كند و زمینه گناه را برای انسان فراهم كند. در روایات وارد شده كه روزی حواریون حضرت عیسی(ع) خطاب به آن حضرت عرض كردند: اي روح اللَّه! با چه كسي معاشرت كنيم؟ فرمود: كسي كه ديدنش، شما را به ياد خدا بياورد، و گفتارش بر علم شما بيافزايد، و كردارش شما را به آخرت تشويق كند.(2)

این كلام حضرت عیسی(ع) بیانگر یك اصل كلی است كه در معاشرت با اقوام و خویشاوندان و نه تنها آنان، بلكه هركسی كه به رشد معنوی و در جهت تقویت باورهای دینی به ما كمك می كند و دیدار با او باعث می شود كه ما بیشتر به یاد خداوند بیفتیم.

و اما سوال دوم شما؛

قطع رحم در اسلام حرام است و در هیچ وضعی روا نیست. امام صادق(ع) میفرماید: «حق الرحم لا یقطعه شیء؛(3) حق رحم را هیچ چیزی قطع نمیكند».

در قطع رحم حتی مقابله به مثل جایز نیست، یعنی اگر كسانی قطع رحم كردهاند، دلیل نمیشود رابطه خویشاوندی نسبت به آنها قطع شود. به این معنی كه به عنوان مثال گاهی ممكن است فامیل شما دوست نداشته باشد كه با آنها رابطه داشته باشید، شما رابطه را قطع نكنید. البته صله رحم همیشه به رفت و آمد نیست، یعنی اگر احساس میكنید رفت و آمد شما باعث میشود احساس كوچكی و تحقیر شما می شود، به تلفن و یك احوال پرسی ساده  و پیغام فرستادن نیز می توان اكتفا كرد.

بنا بر این هیچ ویژگی ای نباید موجب شود كه انسان با اقوام و خویشاوندان خود قطع ارتباط كند، البته ممكن است در بین اقوام و خویشاوندان انسان كسانی وجود داشته باشند اهل گناه و معصیت باشند و نشست و برخواست با آنها موجب شود كه انسان نیز به گناه كشیده شود، در اینجا انسان باید نسبت به آنان امر به معروف و نهی از منكر داشته باشد. اما قطع ارتباط درست نیست، مقصود از صله رحم كه اسلام فرموده، آن است كه انسان از حال خویشان مطلع باشد . اگر مشكلي دارند، در حد توان حل كند. لازمه این كار آن نیست كه حتما به خانه افراد برود؛ به عبارت دیگر صله رحم نیاز به ارتباط نزدیك داشتن نیست.

موفق باشید.

پی نوشت:

1. نساء (4) آیه 1.

2. صابری یزدی، علیرضا؛ الحكم الظاهره، ترجمه انصاری، قم، سازمان تبليغات اسلامي‏، چاپ دوم، 1375ش، ص730.

3. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، اسلامیه، ج 71، ص 131.