لطفا منو راهنمايي كتيد چكار كنم؟
شكي در اين نيست كه همه‌ي انسانها به غير از معصومين(ع)، به حكم انسان بودن و جايزالخطا بودن‌شان ممكن است گاهي در زندگي دچار اشتباه و لغزش گردند. با وجود اين كه...

باشوهرم كه با وجود تنفّر من از طلاق اصرار به رفتن من به دادگاه دارند بعداز 18سال زندگي چه كنم چه راهي براي آشتي با او بهم پيشنهاد مي دهيد.مشكل من با شوهرم است كه چند روزي است كه سر موضوعي كه ظاهرا من مقصّر بودم قهر كرده وميگويد ديگر حاضر به ادامه ي زنذگي با من نيست ومن بايد خودم به دادگاه بروم وتكليفم را روشن كنم اون توضيح نميده چرا خودش نميره ميگه من بايد برم هر چي معذرت خواهي واصرار كردم حاضر به اشتي نيست وميگويد تا ابد همينطوريه بهتره بري دادگاه تكليفت رو روشن كني لطفا منو راهنمايي كتيد چكار كنم؟

شكي در اين نيست كه همهي انسانها به غير از معصومين(ع)، به حكم انسان بودن و جايزالخطا بودنشان ممكن است گاهي در زندگي دچار اشتباه و لغزش گردند. با وجود اين كه ما انسانها زندگي، همسر و فرزندان خود را دوست داريم اما باز هم شرايطي پيش ميآيد كه نميتوانيم جلوي اشتباه و خطاي خود را بگيريم. حتي با افرادي كه آنها را خيلي دوست داريم و برايمان خيلي عزيز هستند، ناگزير گاهي با آنها به درگيري، دعوا و نزاع روي ميآوريم. بالاخره روزهايي پيش ميآيد كه با عزيزترين عزيزانمان نزاعي ميكنيم و همه اين مسائل باعث ميشود كه روابط صميمانه به هم بخورد. دعواها و نزاعها علي رغم ظاهر ناخوشايندشان جنبهي مهم و مثبتي كه دارد اين است كه، اين دعوا و نزاعها، انسان را ميسازد و باعث رشد و تعالي انسان مي شود فقط به شرط اين كه از اين دعواها درس ياد بگيريم و دوباره اعمال اشتباه را تكرار نكنيم و اگر دوباره با همچنين مشكلي روبرو شديم، بدانيم چگونه بدون اين كه دعوايي داشته باشيم مسئله را با گفتگوي منطقي حل كنيم!

اولين گام براي آشتي كردن اين است كه بپذيريم همهي انسانها در هر پُست و مقامي كه باشند نظرات مختلفي نسبت به يكديگر دارند و مسلماً ما و شخصي كه با او نزاع داشتهايم نيز داراي ايدهها و عقايد متفاوتي هستيم و اولين گام اين است كه اين موضوع را بپذيريم و نظرات يكديگر را حتي اگر متفاوت بود، قبول كنيم و براي صحبتهاي يكديگر ارزش قائل شويم و مهم تر اين كه بعد از دعوا به دنبال انتقام جويي نباشيم و بعد از دعوا با صحبتهاي و يا رفتارمان، ديگري را تحقير نكنيم و يا اين كه قصد آزار او را نداشته باشيم. به جاي اين كارها بايد كاري كنيم كه به تفاهم برسيم و با طرف مقابل مان سازش كنيم.

براي آشتي كردن و برقرارسازي مجدد ارتباط صميمانه با شوهرتان، نياز به بكارگيري برخي مهارت ها و تكنيك ها مي باشد كه ما در ادامه به برخي از آنها اشاره مي كنيم:

1- مخالفت شديد شوهرتان را بپذيريد و آن را براي مدتي طبيعي بدانيد. از شيوه برخورد شوهرتان اين گونه بر مي آيد كه او به شدت از اشتباه شما، آزرده خاطر گرديده است بنابراين، به او حق بدهيد كه از اين قضيه شديداً برآشفته گردد و تا مدتي به مخالف خود ادامه دهيد و عذرخواهي شما را نپذيرد.

2- بي ريا و صادق باشيد هنگام تلاش براي برگرداندن يك رابطه به حالت قبل مي توانيد همه چيز را به دليل عذر خواهي كردن سرد و بي تفاوت خراب كنيد؛ بنابراين خالص باشيد و از طريق لحن صدا و صحبت هاي خود به گونه اي به شوهرتان نشان دهيد كه حقيقتاً از اشتباهتان متأسف هستيد و اين كه ديگر هرگز در آينده تكرارش نخواهيد كرد. براي او كاملاً روشن كنيد كه از خطاي خويش واقعاً پشيمانيد.

3- در گفتگوها از واژه هاي مناسب و كلمات اثر بخش استفاده كنيد. صحبت كردن خوب است و اين كه كسي قادر باشد به وسيله صحبت كردن رابطه برقرار كند. اما بايد در صحبتهاي خود دقت كنيد و بدانيد كه چه كلمهاي را در كجا به كار ببريد!! راههاي زيادي براي برقراري رابطه وجود دارد مثلاً كارهاي را كه با استفاده از اجزاي صورت خود انجام ميدهيد و يا كارهاي كه با استفاده از اجزاي بدنتان و ژستهاي مختلفي كه از خود در ميآوريد انجام دهيد. علاوه بر اين، از تكنيكهاي مثل نامه نگاري، گذاشتن يادداشت، پيامك و... براي نرم كردن شوهرتان براي بخشش خويش استفاده كنيد.

4- از بزرگترهاي فاميل و يا افراد صاحب نفوذ و متشخص جهت پادرمياني و واسطه شدن براي آشتي كردن، كمك بگيريد. مي توانيد براي جلوگيري از ادامه دعوا و براي آشتي از كسي كه با شما همفكر است جهت پادرمياني كمك بگيريد.

5- منطقي باشيد و سعي كنيد تكنيك هاي حل مسئله را فرا بگيريد تا بتوانيد مشكل خود را به طور منطقي حل كنيد.

6- رو راست و مستقيم باشيد. اما هيچ گاه كار غير عاقلانه انجام ندهيد. تا مي توانيد اشتباه خود را بي اهميت جلوه دهيد بنابراين، تمام تلاش خود را براي پاك كردن ذهن شوهرتان به كار ببنديد حتي اگر در ظاهر، يك عذر و بهانه به نظر ناكار آمد برسد اما اگر به صورت متقاعد كننده اي آن را بيان كنيد حتماً مؤثر خواهد افتاد.

در پايان اگر با اتخاذ اين گونه راهكارها و تكنيك ها، باز شوهرتان حاضر به آشتي كردن با شما نبود و نخواست كه مجدداً با شما رابطه برقرار كند در اين صورت، بهتر است با مراجعه حضوري به مراكز مشاوره اي و خدمات روانشناختي و با كمك گرفتن از خانواده درمانگران، زوج درمانگران، روانشناسان و ديگر مشاوران باتجربه مشكل را ريشه يابي كنيد و آن را به صورت اصولي حل كنيد. دادگاه هاي خانواده قبل از هر اقدامي زوجين را به مراكز مشاوره اي ارجاع مي دهند از اين روي، قبل از اين كه موضوع را با دادگاه بكشانيد خودتان پيش قدم شويد و با مشاوران باتجربه چاره انديشي نماييد و شوهرتان را به پاي ميز گفتگو بكشانيد و مشكلات آشكار و پنهان خود را حل نماييد.