پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
آیا اینكار مضراتی دارد؟
منظور شما از تاخير ازدواج شما روشن نيست. اگر ازدواج شما بهنگام است و شما واجد شرايط اوليه ازدواج مي باشد تاخير در ازدواج بی دلیل می گردد. چرا كه ...

اینكه ازدواج را به تاخیر نیندازیم و در زمان مقتضی عقد كنیم ولی تا محیا شدن شرایط برای عروسی حتی سه ، چهار سالی صبر كنیم چیست، آیا اینكار مضراتی دارد؟

منظور شما از تاخير ازدواج شما روشن نيست. اگر ازدواج شما بهنگام است و شما واجد شرايط اوليه ازدواج مي باشد تاخير در ازدواج بی دلیل می گردد. چرا كه درغیر این صورت ازدواج شما دیر هنگام می گردد(مسلما این فرض منظور شما نیست) ولي اگر خيز شما براي جاري ساختن صيغه عقد زود هنگام است و شما فاقد شرايط ضروري تشكيل زندگي مي باشيد بايد بدانيد اين كار خالي از آسيب نيست.

در هر صورت اگر والدين طرفين با اين ازدواج زودهنگام موافقند (نه اين كه فقط شما دو نفر بر خلاف ميل آنان اصرار بر عقد زود هنگام داريد) و ملاك هاي انتخاب همسر به خوبي رعايت شده اند شما مي توانيد به اين مهم اقدام نماييد و با مشاوره با مشاورين ازدواج دوران سه و چهار ساله بين عقد و عروسي را با كمترين اسيب پشت سر بگذاريد به عقيده برخي متخصصين فاصله بين عقد و عروسي بايد بين 2 ماه تا حداكثر 2 سال باشد و به هر مقدار كه از اين ميزان تخطي نماييد بايد پذيراي برخي پيامدهاي منفي پيدا و پنهان آن باشيد.

اگر به هر دليلي خانواده طرفين هم نظر با شما نمي باشند به جاي اصرار بر ازدواج به هر قيمتي به صلاحديد ايشان و البته مشاورين كار ازموده تن دهيد و سهل انگارانه پا در اين ازدواج پر فراز و نشيب نگذاريد همراهي والدين شرط موفقيت شما در گذر از اين دوره 3 يا 4 ساله پر حاشيه مي باشد.