پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
منظور از نورانیت قبل در این حدیث چیست؟
اولا این حدیث و امثال آن خطاب به مؤمنان خدا باور است؛ كسانی كه برای رسیدن به ایمان و طهارت نفس و دل، از خوردن حرام خود را نگه می دارند...

از حضرت محمد(ص) نقل شده: من اكل الحلال اربعین یوما نور الله قلبه.

منظور از نورانیت قبل در این حدیث چیست؟ چون من سعی می كنم لقمه حلال بخورم. ولی هیچ نورانیتی در قلبم احساس نمی كنم

اولا این حدیث و امثال آن خطاب به مؤمنان خدا باور است؛ كسانی كه برای رسیدن به ایمان و طهارت نفس و دل، از خوردن حرام خود را نگه می دارند.

ثانیا تاثیر گذاری این عمل مانند دیگر اعمال ، مشروط است به انجام واجبات و ترك محرمات و ... و به عبارت دیگر مشروط به تقوا است. به بیان قرآن : َ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقينَ  (1)

خدا، تنها از پرهيزگاران مي‏پذيرد.

كسی كه تقوا یعنی پایبندی به ایمان و لوازمش از انجام واجبات و ترك محرمات در مفهوم گسترده اش، را نداشته باشد، اعمالش مورد قبول واقع نمی شود تا آثار و بركات خدایی در پی آنها بیاید.

اما منظور از نورانیت در اینجا عشق به خدا و رضای خدا و ترس از قهر و غضب و عذاب خدا و علاقه به موجبات رضای خدا و تنفر از موجبات خشم و غضب خدا و باور به حضور خدا در همه جا و همه وقت و ... و باور به آخرت و پاداش و كیفر آخرت و ... است .

اگر شما با حلال خوری چهل روزه به جایی نرسیده و تغییری در خود حس نكرده اید ، به خود مراجعه كنید و ببینید كجای كارتان ایراد داشته است. این تاثیر وعده قطعی خدا به مؤمنان خداباور و رضای خداجو است.

مطلب ديگر آن كه در اين مسائل بايد دقت كرد كه دچار وسواس نشويد ، آيا اين  كه شما با تمام توان به دنبال لقمه حلال هستيد و حاضر نيستيد ذره اي لقمه حرام وارد زندگي شما شوند نوارانيت نيست ؟ يقينا نورانيت است و از خداوند بخواهيد كه اين توفيق از شما سلب نشود و و روز به روز بيشتر شود.

پی نوشت ها:

1. مائده (5) آیه 27.