پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
اگر دارد از چه نظر متفاوت است؟
قرآن مكتوب به خط عثمان طه كه به نسخ بسیار شیرین و شیوه ای آمیخته به ثلث به نگارش درآمده و به تصدیق خبرگان فن از نظر خوش نویسی و استحكام دست و قلم و چشم نوازی...

آیا قرآن ایران با  قرآن عربستان فرقی دارد؟ اگر دارد از چه نظر متفاوت است؟ شرح در اینجا فردی این ادعا را دارد كه كتابهای قرآن عربستان دارای تغییر است و ما مسلمانان نباید كتابهای قرآن چاپ عربستان را بخوانیم. از شما خواهشمندم این مساله را در اسرع وقت برای من مشخص كنید. لطفا با دلیل آن.

در طول تاریخ كتابت قرآن از ابتدای آن كه مولای متقیان امیر مومنان سلام الله علیه بر عهده گرفت تا به امروز با رسم الخط های مختلف و متفاوتی كتابت می شود و در آینده نیز انجام خواهد شد.

 امروزه در عربستان قرآنی وجود دارد و در اختیار حجاج دیگر كشورها  نیز قرار می گیرد كه با رسم الخط  شخصی به نام عثمان طه، خطاط مشهور سوری می باشد.

و اما  آن چه شنیده شده است كه قرآن منتشر شده در كشور عربستان ( منتسب به خط  عثمان طه) مورد نقد بوده  و اشكالاتی در آن دیده شده است، این نقد مربوط به یكی از علمای قم به نام آیه الله مكارم شیرازی می باشد .كه به قلم یكی از شاگردان ایشان  به طور مبسوط تدوین و در سایت خودشان  موجود است و به موارد متعددی اشاره كرده اند كه همه آن موارد مربوط به نوع نوشتاری (رسم الخط) این قرآن می باشد. با این ادعا كه كتابت خاص و متفاوت بعضی از الفاظ ، موجب تداعی معنایی غیر مربوط به آن لفظ می شود.

به هر حال برای دست یابی به اطلاعات مبسوط در مورد موارد اختلافی در مورد قرآنی كه امروزه  در كشورهای مسلمان منطقه و حتی ایران با تیراژ بالایی چاپ و منتشر می شود، می توانید به سایت ایشان مراجعه و یا از دفتر ایشان در قم بخواهید.

در عین حال  به گفته یكی  از پژوهش گران نامور در عرصه پژوهش و تحقیق، یكی از رویداد های مهم فرهنگی هنری دهه اخیر جهان اسلام ، چاپ نفیس قرآنی است كه خطاط شهیر معاصر سوری ، عثمان طه، به خط معجزه آسای نسخ خویش (كتابت كرده است) كتابت این قرآن طرح سنجیده و برنامه ریزی شده ای داشته است ... .

قرآن مكتوب به خط عثمان طه كه به نسخ بسیار شیرین و شیوه ای آمیخته به ثلث به نگارش درآمده و به تصدیق خبرگان فن از نظر خوش نویسی و استحكام دست و قلم و چشم نوازی و یكدستی در میان قرآن های خوش نوشته قدیم و جدید نظیر ندارد.... و مورد توجه ویژه هیئت حاكمه عربستان قرار گرفته است . (1)

در نتیجه و با این توصیفات؛ امروزه قرآن با رسم الخط عثمان طه، مورد توجه متخصصین فن نگارش و نیز عموم مردم جامعه قرار گرفته است.

پس قرآن های عربستان و ایران هیچ فرقی با هم ندارند و خواندن آن هم بلا اشكال است و اشكال آیت الله مكارم هم به خط عثمان طه است نه اصل قرآن چاپ شده در عربستان.

پی نوشت:

1. خرمشاهی بهاء الدین، قرآن پژوهی، انتشارات مركز نشر فرهنگی مشرق، سال 1372 ، ص 657 .