پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
آیا این كار گناه نیست؟
جدای از تفاسیر مختلف مبنی بر اثبات و یا رد چشم زخم، بعضی از آیات الهی به این موضوع پرداخته اند. بعضی از مفسران معتقدند از هیچ آیه ای نمی توان تاثیر منفی چشم...

آیا با استناد به این كه چشم زخم در آیات و احادیث تأیید شده می توان به كسی اتهام زد كه فلانی چشمش شور است؟ آیا این كار گناه نیست؟

پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مركز

 جدای از تفاسیر مختلف مبنی بر اثبات و یا رد چشم زخم، بعضی از آیات الهی به این موضوع پرداخته اند. بعضی از مفسران معتقدند از هیچ آیه ای نمی توان تاثیر منفی چشم را اثبات كرد. آیاتی كه به ظاهر این موضوع را تایید می كنند، هر كدام با تفسیر خاص خود همراه است.(1) اصل چشم زخم در روایات و نیز خارج از آن، بر اثر تجربیات عرفی و حتی تجربیاتی كه ریشه علمی دارد، ثابت شده است.

اصل موضوع چشم زخم و تاثیر منفی آن در جان ها و اموال است.در محیط های اولیه و حتی متمدن ترس از این موضوع رایج بوده و هست . این خود نوعی پذیرش حقیقت داشتن آن به شمار می رود. چه بسا دلیل آن را به مسایل طبیعی مانند روح شخص چشم زننده بر می گردانده، از جمله گفته اند تاثیر چشم زخم به دلیل امواج تشعشع كننده از چشم شخص است كه در اثر كنش ویژه ای در درون او پدید می آید. بیش تر به دلیل حسادت ناروا و چه بسا نا خود آگاه بوده كه به گونه ای عمل می كند . این در بعضی شدت دارد و در بعضی خفیف است. تشعشعات سمی چیزی شبیه امواج الكتریسته است كه در شخصی كه دچار برق گرفتگی می شود تاثیر آنی دارد.طبیعی و عادی است، هر چند علت اصلی و ابعاد و ویژگی های آن از نظر علم نا شناخته باشد و جز با دعا و صدقه و توكل بر خدا امكان مقابله با آن نیز باشد.(2)

 هر گونه حادثه ای در نظام هستی، برخاسته از علت های به هم پیوسته مشخص و یا به ظاهر نامشخص است. علت ها به واسطه های انسانی و یا غیر انسانی مربوط به همه نوع موجود جاندار و بی جان در سیطره هستی بر می گردد .دقیقا مطابق با اقتضائات موجودات و تناسب ارتباط آن ها با هم می باشد.

روابط همه موجودات در عرصه هستی، به گونه ای اسرار آمیز در جهت نفع و یا گاهی ضرر به هم تنظیم شده است. اقتضای جهان ماده جز این نیست.

 در مورد بعضی از افراد كه به نظر می رسد چشم شان شور است، نمی توان قضاوت منفی كرد،زیرا تاثیر و تاثر نیروی مرموزی كه در چشمان بعضی وجود دارد، بخشی از پدیده هایی است كه در سلسله علل جهان هستی نهفته و ریشه در اسباب پنهان آفرینش دارد. به همین جهت هیچ كسی را نمی توان در جایی كه اختیار با او نیست، مثلا به دلیل داشتن چشم شوری متهم و یا محكوم كرد حتی شیوع این نوع اتهامات به دیگران گناه هم دارد.

 چه بسا  فرد یا افرادی كه نسبت به دیگران نظر سویی دارند ، از نیروی مرموز چشم برخوردار باشند. علاوه بر این،به تجربه ثابت شده است كه خود شخص نیز از تاثیر چشم زخم  نسبت به خود ضرر می كند. در روایات به آن اشاره شده است كه در ادامه می آید. علاوه بر این، امتحانش مجانی است.مثلا همین كه نا خود آگاه به یادش بیفتد و با خود بگوید: چه عجب مدت طولانی است كه مثلا سرما نخوردم و  از ذكر خدا غافل شود،پس از مدت بسیار كوتاهی دچار سرما خوردگی می شود! از این قبیل تجربیات بسیار است. 

در منابع دینی و روایی، راه های مقابله با چشم زخم بیان شده است كه می توان مراجعه نمود. در یكی از سایت های اینترنتی در باره چشم زخم و رفع آن، مطلب خوبی نوشته شده است:

قرآن كریم مسأله چشم زخم را با توجه به آیه 51 سوره قلم تأیید می نماید . چشم زخم از نظر عقلي امر محالي نیست ،چه این كه بعضي از دانشمندان امروزي معتقدند كه در بعضي از چشم‏ها نیروي مغناطیسي خاصي نهفته شده كه كارآیي زیادي دارد. حتي با تمرین و ممارست مي‏توان آن را پرورش داد. در روایات اسلامي نیز تعبیرات مختلفي دیده مي‏شود كه وجود چنین امري را اجمالا تأیید مي‏كند. در حدیثي آمده كه امیرالمؤمنین (ع) فرمود:

پیامبر اكرم (صلوات الله علیه ) براي امام حسن و حسین (سلام الله علیهما) این دعا را خواند:

 "اعیذكما بكلمات التامّه و اسماء الحسني كلّها عامّه من شر السامّه و الهامه و من شرّ كلّ عین لامّه و من شر كل حاسد اذا حسد" یعنی : شما را به تمام كلمات و اسماي حسناي خداوند از شر مرگ و حیوانات موذي و هر چشم بد و حسود ،آن گاه كه حسد مي‏ورزد مي‏سپارم.

 در نهج‏البلاغه آمده است: "العین حقّ و الرقي حق" یعنی: چشم زخم حق است . توسل به دعا براي دفع آن نیز حق است .

 در روایات آمده است : هرگاه از چشم زخم دیگران ترسیدید یا به چیزي با اعجاب نگاه كردید ،با گفتن ذكر شریف "ما شاء الله و لا حول و لاقوه الا بالله العلي العظیم" خود یا دیگري را از آثار چشم زخم محافظت كنید . براي این منظور خواندن سوره‏هاي فلق، ناس ،توحید و حمد مناسب است. البته به معناي آن نیست كه همه آنچه میان مردم به عنوان چشم‏زخم، خوانده مي‏شود، واقعاً درست باشد.(3) به این معنا كه هر حادثه ای كه گاهی مقارن و یا همزمان با شبهه چشم خوردن پیش می آید، نمی توان به عنوان اثر چشم دانست، شاید آن حادثه به علت دیگری مربوط باشد.

 نمي توان به كسي نسبت شوري چشم داد .چه بسا تهمت باشد . اثر بد تهمت، بدتر از چشم زخم است. از اين رو در روايات آمده كه تهمت زدن به برادر ديني، انسان را بي دين و بي ايمان مي كند.

پی نوشت ها:

1.  معرفت، هادی، نقد شبهات قرآن كریم،قم، انتشارات موسسه فرهنگی تمهید، چاپ اول ، 1385 شمسی، ص 279 .

2. همان ،ص 283 .

3. سایت (http://www.niktop.com) .