پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
آیا می توان با توبه كردن به همان درجه نزد خدا رسید؟
پیامبراسلام صلی الله علیه وآله می فرماید:«التّائب من الذّنب كمن لا ذنب له‏؛كسي كه از گناه توبه كند، مانند كسي است كه گناه نكرده است‏».

 آیاكسی كه گناه كرده و توبه نموده از نظر خدا با كسی كه گناه نكرده یكسان است؟ آیا می توان با توبه كردن به همان درجه نزد خدا رسید؟

از روایات به دست می آید توبۀ واقعی گناه را پاك نموده و اثری از آن باقی نمی گذارد.

پیامبراسلام صلی الله علیه وآله می فرماید:«التّائب من الذّنب كمن لا ذنب له‏؛كسي كه از گناه توبه كند، مانند كسي است كه گناه نكرده است‏».(1)

در جای دیگر می فرماید:«التائب حبيب اللّه؛توبه كننده دوست و حبیب خداست».(2)    

امام صادق علیه السلام نیز می فرماید:«...و امّا التّائب الباكي بالحسرة و النّدامة عن ذلك، فماواه الجنّة و منقلبه إلي الرّضوان؛توبه كننده ای كه با حسرت و پشیمانی از گناه گریه كند، جاي او بهشت است.بازگشت او به رضاي الهي است».(3)

همچنین فرمود:«اذا تاب العبد توبة نصوحا، أحبّه اللّه فستر عليه؛چون بنده توبه نصوح كند، خدا او را دوست دارد و گناه او را مي‏پوشاند»(4)

              چنانت كند از گنه توبه پاك             دلت گردد آن سان از آن تابناك‏

              كه گويا گناهي نزد از تو سر             نكردي گذر هيچ از اين رهگذر

امام خمینی می فرماید:روح انسان در ابتدای خلقتش خالی از هرگونه نقش نگار است ،چه نقوش روحانی و چه ضد آن،و اگر مرتكب گناه شود ،كدورت و تاریكی در دل او پدیدار می شود،اگر قبل از اینكه تاریكی تمام صفحۀ قلب را فرا بگیرد، بیدار شود و توبه نماید، از تاریكی بیرون می آید و به فطرت اصلی خود بر می گردد ، طوری كه گویا اصلاً تاریكی در آن نبوده.(5) 

 كسی كه از گناه توبه می كند، مانند كسی است كه گناه نكرده، اما فرض كنید دو نفر دو قلو از مادر متولد شدند. بعد از سالیانی یكی راه مستقیم و صالحان را در پیش گرفت و دیگری به بیراهه رفت و گمراه شد،ولی متنبه شده و توبه نماید. حال كه توبه نموده، گناهانش بخشیده می شود به طوری كه گویا گناهی نكرده، اما اگر این دو نفر را مقایسه كنیم، آیا با هم برابرند و نزد خدا یكی هستند؟

حتماً توبه كننده به اندازۀ سالیانی كه گناه می كرده، از اعمال صالح باز مانده و به همین اندازه عقب تر از برادر صالح خود است و برای جبران گذشته باید دو چندان تلاش نماید تا در رتبه و درجۀ برادر خود قرار بگیرد.

توبه گناه را نابود می كند. اگر بخواهد همردیف و درجۀ كسی كه گناه نكرده، قرار بگیرد، باید جبران گذشته را نماید.

موفق باشید.

پی نوشت:

1.شیخ كلینی،الكافي، ج‏2، ص 435، دارالكتب الاسلامیه،تهران،1365ش

2. ملا محسن فيض كاشاني‏،المحجةالبيضاء ،ج8،ص87،تصحيح و تعليق علي اكبر غفاري،دفتر انتشارات اسلامي‏،چ چهارم‏،1417 هجري‏.

3. شرح‏مصباح‏الشريعة ،ص274، المترجم، عبد الرزاق الگيلاني و تصحيح رضا مرندي،دار پيام حق،1377 ش.

4. شیخ كلینی،الكافي، ج‏2، ص436، دارالكتب الاسلامیه،تهران،1365ش

5.امام خمینی،چهل حدیث،ص272،چ20، مؤسسه تنظیم و نشر آثار .امام خمینی، چاپ دوازدهم، 1378 ش.