پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
اگر اين طور است اين همه اختلاف در بين امت اسلام براي چيست؟
اگر بعد از پيامبر، قرآن كافي بود، بايد اختلاف ها را طبيعي و حق و اراده خدا بدانيم، زيرا افراد به طور طبيعي در برداشت از قرآن اختلاف نظر پيدا مي كنند ...

آيا بعد از پيامبر قرآن كافي است؟

اگر اين طور است اين همه اختلاف در بين امت اسلام براي چيست؟

اگر بعد از پيامبر، قرآن كافي بود، بايد اختلاف ها را طبيعي و حق و اراده خدا بدانيم، زيرا افراد به طور طبيعي در برداشت از قرآن اختلاف نظر پيدا مي كنند. نمي توان نظر فردي را بر نظر ديگري مقدم شمرد، همان گونه كه مجتهدان اختلاف نظر پيدا مي كنند. نمي توان آنان را به خاطر تفاوت برداشت و نظر محكوم كرد و يك نظر را صحيح و بقيه را باطل شمرد.

شعار"حسبنا كتاب الله"(كتاب خدا ما را كافي است)، شعار حق و از جانب خدا و پيامبر نبود، بلكه شعار افرادي بوده و هست كه دنبال حاكم كردن فكر و نظر خود هستند. نمي خواهند به حق كه از جانب خدا در قرآن بيان شده و توسط پيامبر تفسير و تبيين گرديده، گردن نهند. آنان چون زمان پيامبر نتوانستند ايشان را كنار بزنند، در صدد بودند بعد از وفات پيامبر به اهداف خود جامه عمل بپوشانند. از اين رو هنگامي كه رسول خدا مي خواست براي آخرين بار اعلام كند كه قرآن با عترت حافظ شما و كافي است، نه قرآن به تنهايي و بدون عترت؛ مانع شدند و اعلام كردند: "كتاب خدا براي ما بس است" و نياز به عترت نداريم تا بتوانند اهداف خود را از زبان قرآن به مردم بگويند و عترت پيامبر حضور نداشته باشد كه سخن قرآن را بيان و رشته هاي آنان را پنبه كنند، در حالي كه پيامبر بارها و از جمله در حديث متواتر ثقلين كه در مجامع مختلف از جانب رسول خدا نقل شد، اعلام كرد كه دو چيز از جانب خود براي شما به ارث مي گذارم كه تا بدان ها متمسك باشيد، از گمراهي در امانيد: قرآن و عترت يعني اهل بيت؛ كه بعد از رسول خدا معلم و مبين و مفسر قرآنند. اگر جامعه براي فهم درست قرآن و در امان ماندن از بد فهمي به آنان مراجعه مي كرد، هرگز گرفتار تفرقه و اختلاف نمي شد.

تفرقه و اختلاف از آن جا پيدا شد كه بعد از پيامبر اهل بيت و مفسران و معلمان قرآن كنار نهاده شدند. ديگران بر مسند تفسير قرآن نشستند و به تفسير قرآن دست يازيدند. هر كس نظري داد و فرقه اي ايجاد كرد.