پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
چه باید بكنیم؟
بحث های پیرامون طلاق در ادبیات تحقیق «خانواده درمانی» و «زوج درمانی» بسیار گسترده است، این تحقیقات تبعات بسیار سوء طلاق را بر ابعاد فردی و اجتماعی زن و شوهر...

بررسی مسایل طلاق شرح با عرض سلام و خسته نباشید می خواستم بدانم آثار و تبعات طلاق بر زن و مرد و فرزند دختر 4 ساله چگونه است و در صورتی كه بخواهیم آسیبها و تبعات آن را به حداقل برسانیم چه باید بكنیم؟

در راستای پرسش شما باید عرض نمایم كه:

 بحث های پیرامون طلاق در ادبیات تحقیق «خانواده درمانی» و «زوج درمانی» بسیار گسترده است، این تحقیقات تبعات بسیار سوء طلاق را بر ابعاد فردی و اجتماعی، زن و شوهر و فرزندان و نیز تاثیر سوء مسئلة طلاق را بر جامعه و ناهنجاری ها و نا بسامانی هایی كه طلاق برای جامعه ایجاد می كند را سنجیده اند و تحقیقات بسیار گسترده و سنگینی در این رابطه شكل گرفته. و شاید اصلا بشود ادعا نمود كه شاخة خانواده و زوج درمانی در روانشناسی و مشاروره بخاطر پیشگیری از طلاق و مبارزه با تبعات بسیار منفی آن ایجاد شده است. یكی از اهداف بحث بسیار گسترده ارتقاء روابط زناشویی كم كردن از میزان طلاق در سطح جوامع گوناگون است. این بحث هم اكنون در جهان مطرح است و یكی از دل مشغولی های اصلی و اساسی خانواده و زوج درمانگران شده است.

    اسلام به عنوان برترین و آخرین ورژن هدایت بشر از سوی پروردگار، طلاق را مبغوض ترین حلال در نزد پروردگار می شمرد و راهكارها و تكنیك های بسیار زیبا و متنوعی برای ارتقاء روابط زناشویی ارائه می دهد كه این راهكارها گستره وسیعی  را از راهكارهای ارتقاء رضایت جنسی گرفته تا راهكارهای والا ی اخلاقی را شامل می شود.

      از آن جناب انتظار می رفت كه قبل طرح بحث طلاق، مقداری در مورد علت طلاق همسرتان سخن به میان می آوردید تا ما با توجه به این دلایل راهنمایی هایی كلیدی برای انصراف شما از طلاق ارائه میدادیم. طبق تجارب بالینی ما در بسیاری از موارد طلاق ها بخاطر سوء تفاهماتی صورت می گیرد كه در اوایل بروز شان كاملا قابل حل و كنترل هستند و اگر زن و شوهر متوجه ریشه مشكل شوند با اندگی خویشتن داری و مدارا بر آن فائق خواهند آمد.

  تاثیر طلاق بر فرزندان:

طلاق تاثیر بسیار سوئی بر سرنوشت فرزندان می گذارد و ابعاد روحی و اجتماعی آنها را تحت تاثیر شدید قرار می دهد. در یكی از زندان های تهران، تحقّیقی صورت گرفت كه نشان داد بیش از هفتاد و پنج درصد از زندانیان با مادرانی كه از پدر جدا شده بودند زندگی كرده بوده اند.

   مقولة «بچه های طلاق» یكی از مشكل سازترین و پیچیده ترین مشكلات جوامع امروزی بشمار میرود كه فعالیتهای بسیاری برای حل آن انجام می گیرد اما همچنان رتبه خود را به عنوان یك مشكل اساسی حفظ كرده است. طلاق موجب می شود كه شادی و نشاط كودكان تبدیل به غمها و افسردگی های جانكاه گردد و آینده روشن آنها تبدیل به آینده ای تاریك و مبهم و وحشت زا گردد. و بی هیچ شكی پدران و مادرانی كه از هم جدا می شوند نسبت به سهم خود درطلاق، شریك درنا بسامانی ها و گناهانی هستند كه این گونه بچه برای خود و جامعه تولید می كنند. با توجه به اینكه پدر نقش اساسی و غیر قابل انكاری در انتقال ارزشها به فرزند دارد، دوری فرزند از پدر می تواند و یا تصویر منفی از پدر در ذهن كودك كه پذیرش برخی از مفاهیم ارزشی از او را تحت الشعاع قرار می دهد، به بی هویتی فرزند در نوجوانی و بروز مشكلات روحی و روانی و اجتماعی زیادی در وی منجر شود.

    تاثیر طلاق بر زن:

یكی از طرف هایی كه در ماجرای طلاق آسیب های روحی و روانی و اجتماعی فراوان می بیند، زن می باشد، البته زنان مطلقه در سراسر جهان پذیرای مشكلات روحی روانی و اجتماعی طلاق هستند، اما در ایران با توجه به فرهنگ خاص خود كه در برخی از مسائل بشدت با فرهنگ اسلامی فاصله می گیرد، این مشكل بصورت حادتر و خاص تری رخ نمایی می كند. مثلا یكی از جزئی ترین این مشكلات، رفتار تحقیر آمیز با وی توسط زنان دیگر است كه مثل جذامی ها با او رفتار میكنند، مثلا در برخی از مناطق ایران اگر زن مطلقه ای باهمراه زنان دیگر بر بالای سر عروس و داماد در هنگام جاری كردن خطبه عقد حاضر شود او را به بهانه های مختلف از بالای سر عروس و داماد می رانند تا سیاهی بخت وی گریبانگیر این نو عروس نشود! 

  تاثیر طلاق بر مرد:

مردان بعد از طلاق دچارنابسامانیهای روحی و روانی و اجتماعی از نوع دیگری می شوند، نگاه اجتماع به مردی كه زنش را طلاق داده، نگاهی منفی است و با چشم بی عرضه گی در اداره زن و فرزند به او نگریسته می شود.

    مرد مدتی بعد از طلاق دچار افسردگی میگردد و احساس بی كفایتی، و بی هدفی او را آزار داده و اعتماد به نفس او كاهش چشمگیری پیدا میكند و از این ناحیه نابسامانی های روانی خاصی گریبانگیر او می شود. شاهد این ادعا مراجعه گسترده مردان بعد از طلاق به مراكز مشاوره و روان درمانی است. این مردان در مقابل فشارهای روانی ناشی از طلاق احساس بیچاره گی و سردرگمی می كنند. و چون نمی توانند بر این مشكلات فایق آیند به این مراكز مراجعه می نمایند. تا شاید مرهمی برای زخم خود فراهم نمایند.

    باید توجه داشته باشیم كه خداوند زن و مرد را بسان پاره هم و مكمل هم قرار داده و وقتی این مجموعه كامل از هم می پاشد و به دو نیم می شود. معلوم است كه احساس نقصان در طرفین ایجاد می شود و آنها را دچار بحرانهای روحی و روانی می كند. خداوند زن و مرد را مایه آرامش هم قرار داده و مقدر ساخته كه آرامش آندو در كنار هم شكل بگیرد. و وقتی آنها از هم جدا می شوند این ارامش روحی و روانی نیز از بین می رود و جای خود را به آشفتگی و بی ثباتی روانی می دهد.

   كانون خانواده بسان پناهگاه گرم و امنی برای اعضاء خانواده در ناملایمات زندگی محسوب می شوند. وقتی این پناهگاه بهم می ریزد اعضاء به تناسب خود صدمات روحی و روانی شدیدی متحمل می شوند.

   من در اینجا تحقیق جالبی كه سالها پیش بر روی موشها صورت گرفت را برای شما نقل میكنم. روانشناسان ابتدا یك موش را در درون یك قفس آهنی قرار دادند و سپس برق ضعیفی  به قفس وصل كردند و بدنبال این عمل موش وحشت زده مثل دیوانه ها شروع به فرار نمود ولی هرجا كه می رفت برق او را آزار می داد تا اینكه به نقطه ای كه دانشمندان درست كرده بودند تكیه داد و جریان برق قطع گردید و موش به آرامش رسید. و كم كم به این عادت كرد كه موقع خطر به این كانون پناه ببرد. بعد از مدتی دوباره این عمل تكرار شد و موش به آن كانون پناه برد تا آرامش یابد ولی این بار دانشمندان به این نقطه نیز برق وصل كردند نتیجه این كار، از دست رفتن پناهگاه امن برای موش، و از دست دادن تعادل روانی و دیوانگی موش بود. حال كانون خانواده كه به عنوان پناهگاهی امن در طی سالیان متمادی برای اعضاء مطرح بوده و اعضاء در تمام نملایمات به این كانون پناه می آورده اند، ناگهان با طلاق از هم می پاشد وجای خود را به یك كانون شوك روحی و روانی می دهد و نتیجه آن بهم خوردن تعادل روحی و روانی اعضاء است.  گاهی طرفین فكر می كنند كه با طلاق مشكلات پایان می یابد ولی نمیدانند كه مشكلات بسیار پیچیده تر ی در انتظار آنها است. اگر زن وشوهر به ترمیم و ارتقاء روابط بین شان بیاندیشند و زندگی سرد خود را با راهكارهایی كه ارائه شده تبدیل به یك كانون شور و نشاط و سازندگی بكنند به تحقیق می توان گفت كه از لبه پرتگاه بسیار هولناكی نجات یافته اند و بی شك خداوند نیز پاداش این عمل نیك آن ها را در دنیا و آخرت به آن ها عنایت می كند.

    همانگونه كه ذكر شد طلاق تبعات منفی بسیاری برای تمام اعضاء خانواده دربر دارد كه برخی از این تبعات سوء، گریز ناپذیرند و برخی دیگر در صورت  اشراف و آگاهی بر ضربه ای كه قرار است از ناحیه آنها متوجه اعضاء گردد، تا حدی قابل پیشگیری هستند. مثلا یكی از مشكلاتی روانی كه معمولا بعد از طلاق گریبانگیر مرد، زن، و فرزندان می گردد، بروز افسردگی است كه زن و یا شوهر با توجه به احتمال بروز این مشكل می توانند با راهكارهای خاصی  تا حدی از شدت بروز آن بكاهند مثل اجتناب از تنهایی، معاشرت های بیشتر اجتماعی با دوستان وآشنایان، سرگرم ساختن خود به امور جمعی، ورزش كردن، و.....، از طرفي رابطه صميمانه اعضاي جدا شده با فرزندشان و ديدارهاي آنها تا زمان شروع زندگي جديد ديگر همچنين یكی دیگر از راهكارهای مهم بحث ازدواج مجدد است كه باید حتما با مشاوره  قبل از ازدواج همراه باشد تا طلاقی دیگر شكل نگیرد! در این گونه موارد، مشاور بعد از بررسی صلاحیت طرفین برای ازدواج با یكدیگر مسائل خاصی را مانند چگونگی رفتار با فرزندان ازدواج قبلی و مسائلی از این قبیل را برای طرفین شفاف می گرداند.