غلو

غالیان چه کسانی بودند؟ و چه نوع تعریفی از کسی، غلو محسوب می شود؟
اهل بیت عصمت و طهارت علیه‌السلام غلوّ را به شدیدترین وجه مردود دانسته و غالیان را نکوهش و تکفیر کرده‏‌اند.