گروه اخلاق مرکز ملی پاسخگویی با حضور حجت الاسلام دکتر محمدتقی اسلامی، نشستی را با موضوع اخلاق کاربردی و تاثیر آن در پاسخ به سوالات اخلاقی، برگزار نمود.

در این جلسه که روز سه شنبه هشتم اسفند ماه 96 برگزار گردید، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی اسلامی پس از تعریف اخلاق کاربردی، اهمیت پرسش و مساله برای اخلاق کاربردی را مورد بحث و گفتگو قرار دادند و همچنین روش های مواجهه با مساله در اخلاق کاربردی و دشواری های جهانی و بومی این رشته را نیز تبیین نمودند. در ادامه ایشان به سئوالات کارشناسان بخش اخلاق پاسخ دادند.