پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
اين كه نزول دفعي قرآن در سال اول بعثت بوده است يا در سال سوم مشخص نيست.

اين كه نزول دفعي قرآن در سال اول بعثت بوده است يا در سال سوم مشخص نيست. (1)

پي نوشت ها:

1 . آيه الله گرامي، محمد علي درسهايي از قرآن، انتشارات احسن الحديث، ص 94.