پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

در سال هاي قبل تلاوت برخي از بانوان قاري بين المللي در برخي مراكز و فروشگاه هاي عرضه محصولات قرآني ارائه مي شد از آن جمله تلاوت خانم بنت الراضيه كه چه بسا بتوانيد در برخي مراكز قرآني يا موسسات اماني ارائه محصولات مذهبي و فرهنگي كاست تلاوت ايشان را تهيه بنماييد.

به غير از اين مورد با جستجويي كه انجام شد به سايتي كه امكان دانلود تلاوت بانوان را قرار داده باشد برنخورديم و البته توجه داشته باشيد كه علي رغم مساله فقهي كه در اين خصوص وجود دارد و برخي از مراجع شنيدن تلاوت قرائت بانوان را بر مردان جايز نمي دانند و در نتيجه طبيعي است كه زمينه ارائه چنين محصولاتي نباشد، از نظر فرهنگي هم در بسياري از كشورهاي اسلامي ارائه تلاوت بانوان امري مرسوم و مقبول نبوده و عدم امكان دسترسي به چنين موردي طبيعي است.