رییس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی گفت: این مرکز در مجموع با 10 کرسی در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور پیدا کرده است.

رییس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی گفت: این مرکز در مجموع با 10 کرسی اعم از احکام شرعی، مباحث اعتقادی، قرآنی، حدیثی، اخلاق، مشاوره، تاریخ اسلام و فضای مجازی در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور پیدا کرده است.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین مخدوم در گفت و گو با خبرنگار ما در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اظهار داشت: این مرکز قبل از سال 1387 در غرفه روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی به صورت تقریبا غیر رسمی حضور پیدا می کرد، اما از سال 1387 به صورت رسمی در نمایشگاه کتاب حاضر شد و حضور موفقی داشت و مورد استقبال بسیار زیادی قرار گرفت و تلاش کردیم از این سال به بعد، به طور منظم در این جشنواره فرهنگی کشور شرکت کنیم و سهمی را از این مسأله به خود اختصاص دهیم.
وی گفت: نمایشگاه کتاب یک فعالیت خاص است، چرا که اقشار مختلف مردم در این نمایشگاه حاضر می شوند و با سایر نمایشگاه ها از جهت سطوح و تعداد بازدیدکنندگان متفاوت است.
رییس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی تصریح کرد: همانطور که در این مرکز در تمام موضوعات علوم اسلامی گروه کارشناسی داریم و پاسخگویی تخصصی اتفاق می افتد، در این نمایشگاه نیز با تمامی موضوعات علوم اسلامی در مجموع با 10 کرسی اعم از احکام شرعی، مباحث اعتقادی، قرآنی، حدیثی، اخلاق، مشاوره، تاریخ اسلام و فضای مجازی در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت کردیم.
وی افزود: دفتر تبلیغات اسلامی به عنوان نهادی که در حوزه نشر پیشگام است و پیشینه خوبی به لحاظ تاریخی دارد و از جهت کیفیت فعالیت نقاط و جایگاه ارزشمند و خوبی دارد، جای یک شاگرد اول در نمایشگاه باید بیشتر از این باشد.
حجت الاسلام والمسلمین مخدوم اظهار داشت: به دلیل این که نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و بوستان کتاب، برد و مخاطب خاص خود را دارند و خواه نا خواه هم استقبال می شود، اما ای کاش تلاش می شد در این جشنواره فرهنگی ملی که به گرد کتاب درآمده، دفتری که پیشتاز است و به نوعی جزو نفرات اول این حوزه می باشد، جا داشت که بوستان کتاب و نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی یک جایگاه درخشان فوق العاده ای در نمایشگاه کتاب در دید بازدیدکنندگان پیدا می کرد.
وی افزود: این مسأله به معنای این نیست که کتاب ها کم بهره اند و یا کاستی های این چنینی وجود دارد، بلکه این صحبت در خصوص نحوه عرضه است. ارزش داشت که در این مورد به خصوص بیاییم و با توجه به این که تبلیغات هزینه نیست، اگر غرفه های دفتر تبلیغات اسلامی بیشتر در دید بازدید کنندگان بودند، واقعا هزینه اضافی نبود و فرصتی پیش می آمد که به واسطه بوستان کتاب و نشر پژوهشگاه مردم با مجموعه فعالیت های بسیاری ارزشمندی که دفتر تبلیغات اسلامی اتفاق می افتد، آشنا شوند.