لذت گناه.ترک نماز سبب شیرینی گناه.نماز همراه گناه.اثر نماز خواندن

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.