علت عدم اجابت دعا.اهمیت اراده در استجابت دعا.تلاش برای بهشت.اهمیت عمل

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.