حسرت مال دنیا.سبحان الله بالاتر از ملک سلیمان.دنبال دنیا.بی ارزشی دنیا

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.