آیة الله مجتهدی تهرانی
درجات علم اموزی.علم چیست؟معنای علم.مراتب علم اموزی

شخصی از پیامبر اسلام (ص)پرسید علم چیست؟پیامبر فرمودند علم سکوت است...

کد امنیتی
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.