برگه ای با عنوان نذر آقای نخودکی به دستم رسیده که به شرح زیر است:
چهارشنبه 100بار یااباصالح المهدی ادرکنی-پنج شنبه 100باریا فاطمه الزهرا ادرکنی-جمعه 100بار یا جوادالائمه ادرکنی-شنبه 100بار امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء- یکشنبه100بار صلوات- دوشنبه100باریا اباالفضل العباس ادرکنی-سه شنبه 100بار استغفرالله ربی و اتوب الیه-چهارشنبه100باریازین العابدین ادرکنی
همین نوشته را همراه 12عدد تسبیح چهارشنبه دوم هدیه بدهید چهارشنبه سوم حاجت روا میشوید
می خواستم بدانم آیا این نوشته صحت دارد

با سلام و تشكر از ارتباط شما با مركز ملي پاسخگويي به سوالات ديني
پرسش گر گرامی اگر چه اذکاری که در این دستور آمده است همه از اسماء مقدس هستند و ذکر آن ها دارای ثواب است و نه تنها 100 بار، بلکه می توانیم بیشتر هم بگوییم، ولی چنین دستوری با این طول و تفصیل و این دستورات هفتگی، منبع دینی و روایی ندارد.
دستورات برای رسیدن به حاجت شبیه نقشه گنج است، وقتی نقشه گنج می گوید 100 قدم به جلو برو و، همان جا را بکن، به گنج می رسی ،اگر 101 قدم برداری به گنج نمی رسی، دعاهایی که دستور العمل دقیق مانند ذکر و مانند آن دارد نیز، همین حالت را دارد ،یهنی مثلا اگر گفته تسبیحات حضرت زهرا 34 بار الله اکبر و33 بار الحمدلل و 33 بار سبحان الله است خاصیت در همان مقدار است و بیشتر یا کمتر گفتن، انسان را به گنج معنوی نمی رساند.
و انسان نمی تواند به گفته افراد غیر معصوم در نقشه گنج های معنوی و دعاهایی که می دهند ،اطمینان کامل کند.و فقط اهل بیت چون معصوم هستند، دستورالعمل های شام مفید و کارگر خواهد بود. البته ممکن است اتفاقا کسی با انجام این دستور العمل به حاجت خود برسد. ولی نمی توان گفت این دستور العمل در همه جا و برای همه افراد نتیجه بخش است و متصل به اهل بیت است.
لذا توصیه می کنیم برای گرفتن حاجات به دعا ها و نمازهایی که در مفاتیح آمده مانند نماز جعفر و ... . مراجعه کنید که سند آنها درست است.
البته باز هم می گوییم که اذکار این دستور العمل همه از اسماء مقدس هستند که ذکر آنها به تنهایی و متوسل شدن به آنها دارای ثواب و اثر است. ولی این دستور العمل به این دقت، مورد تایید نیست.