ایا ساک زدن زن برای مرد کناه کبیرس؟

با سلام و شادباش فرا رسيدن سال نو و تشکر از ارتباط¬تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
ساک زدن زن برای شوهرش گناه نیست ولی نباید مایع خارج شده از آلت را فرو برد و شایسته است از ساک زدن خود داری شود. (1)
پی نوشت :
1. آیت الله مکارم شیرازی، بخشی از مسائل کثیر الابتلا، مسئله 93.

جهت تسهیل و تسریع در امر پاسخگوئی از این پس، پرسشهای فقهی و احکام شرعی را تنها از طریق سامانه پاسخگوئی پیامکی به شماره 30009640 یا تلفن 09640 مطرح نمایید.